Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Ресурси

Ресурсите предоставени в блога са примерни и насочващи. За да бъдат валидни за вашата организация е необходимо да бъдат съобразени със спецификата на вашата дейност.

1. Системи за управление на качеството:

За въпроси и коментари относно предоставените ресурси по управление на качеството можете да използвате формата по-долу или да се свържете с мен.

2. Системи за управление на околната среда:

За въпроси и коментари относно предоставените ресурси по управление на околната среда можете да използвате формата по-долу или да се свържете с мен.

3. Системи за управление на здраве и безопасност при работа:

За въпроси и коментари относно предоставените ресурси по управление на здравето и безопасността при работа можете да използвате формата по-долу или да се свържете с мен.

4. Интегрирани системи за управление:

За въпроси и коментари относно предоставените ресурси за Интегрирани системи за управление можете да използвате формата по-долу или да се свържете с мен.

5. Органи за контрол:

За въпроси и коментари относно предоставените ресурси за системи за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 можете да използвате формата по-долу или да се свържете с мен.