Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Блог

  Колко и какви вътрешни одити да планираме?

  януари 24,2020 / ISO 19011 / 0 Comments

  Началото на годината е подходящ период за анализ на...

  Одитор на системи за управление

  Постигане на компетентност за одитор

  октомври 14,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Често получавам запитвания, свързани с постигането на...

  Подготовка за одит

  Подготовка на документирана информация за одит

  септември 27,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Подготовката за одит стои в основата на успешния одит....

  PDCA

  PDCA и ISO 45001:2018

  септември 17,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  В ISO 45001:2018 като типичен стандарт за система за...

  PDCA и ISO 19011:2018

  юли 24,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  В стандартите, касаещи системите за управление се...

  Методи за одит

  Методи за одит

  юли 17,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Одит на система за управление може да бъде извършен...

  Вземане на извадка

  Вземане на извадка за одит

  юни 27,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Провеждането на одит е свързано с ограничения във...

  Одит на виртуални дейности

  юни 21,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Развитието на информационните технологии промени...

  Лидерство

  Одитиране на лидерство и ангажираност

  май 28,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Новите издания на стандартите за системи за...

  Дейности по ЗБР при доставки и възлагане на външни изпълнители

  май 13,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Изискванията, свързани с доставките и възлагане на...

  Елиминиране на опасности

  Елиминиране на опасностите по ЗБР

  април 23,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  В основата на системите за управление на здравето и...

  Одитиране на контекста на организацията

  април 13,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Новите издания на стандартите за системите за...