Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Блог

  Дейности по ЗБР при доставки и възлагане на външни изпълнители

  май 13,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Изискванията, свързани с доставките и възлагане на...

  Елиминиране на опасности

  Елиминиране на опасностите по ЗБР

  април 23,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  В основата на системите за управление на здравето и...

  Одитиране на контекста на организацията

  април 13,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Новите издания на стандартите за системите за...

  Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности

  март 25,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  В основата на успешната система за управление стои...

  Консултиране и участие на работниците

  февруари 25,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Когато се говори за здраве и безопасност при работа е...

  Как да управляваме риска при вътрешен одит?

  февруари 13,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Една от промените в ISO 19011:2018 е добавянето на нов...

  Контекст

  Контекст на организацията съгласно ISO 45001:2018

  януари 24,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Опитът с прехода към новите издания на стандартите ISO...

  documented information

  Каква документирана информация се изисква от ISO 45001:2018?

  януари 08,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Новото издание на стандарта логично следва приетата...

  Одит

  Какво ново в ISO 19011:2018?

  ноември 05,2018 / ISO 14001 ISO 19011 ISO 45001/OHSAS 18001 ISO 9001 ISO/IEC 17020 / 2 Comments

  На 18.09.2018г. европейският стандарт EN ISO 19011:2018 придоби...

  Таблица за съответствие между ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

  октомври 29,2018 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Появата на новия стандарт ISO 45001:2018 постави множество...

  Новият ISO 45001:2018

  октомври 10,2018 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  През март 2018г. беше публикуван така дългоочаквания...

  въпросник за одит

  Въпросник за одит по ISO 14001:2015

  юни 13,2017 / ISO 9001 / 2 Comments

  След извършване на промените, свързани с новото...