Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Блог

  Консултиране и участие на работниците

  февруари 25,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Когато се говори за здраве и безопасност при работа е...

  Как да управляваме риска при вътрешен одит?

  февруари 13,2019 / ISO 19011 / 0 Comments

  Една от промените в ISO 19011:2018 е добавянето на нов...

  Контекст

  Контекст на организацията съгласно ISO 45001:2018

  януари 24,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Опитът с прехода към новите издания на стандартите ISO...

  documented information

  Каква документирана информация се изисква от ISO 45001:2018?

  януари 08,2019 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Новото издание на стандарта логично следва приетата...

  Одит

  Какво ново в ISO 19011:2018?

  ноември 05,2018 / ISO 14001 ISO 19011 ISO 45001/OHSAS 18001 ISO 9001 ISO/IEC 17020 / 5 Comments

  На 18.09.2018г. европейският стандарт EN ISO 19011:2018 придоби...

  Таблица за съответствие между ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

  октомври 29,2018 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  Появата на новия стандарт ISO 45001:2018 постави множество...

  Новият ISO 45001:2018

  октомври 10,2018 / ISO 45001/OHSAS 18001 / 0 Comments

  През март 2018г. беше публикуван така дългоочаквания...

  въпросник за одит

  Въпросник за одит по ISO 14001:2015

  юни 13,2017 / ISO 9001 / 2 Comments

  След извършване на промените, свързани с новото...

  iso 14001:2015

  13 стъпки за успешен преход към ISO 14001:2015

  май 13,2017 / ISO 14001 / 2 Comments

  Времето за извършване на преход към новото издание на...

  риск

  Рискове и възможности в ISO 14001:2015

  април 10,2017 / ISO 14001 / 2 Comments

  Ключов момент в новите версии на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 е...

  документирана информация

  Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?

  март 13,2017 / ISO 14001 / 1 Comments

  Новост в ISO 14001:2015 е въвеждането на понятието...

  съответствие

  Таблица за съответствие между ISO 14001:2015 и ISO 14001:2004

  февруари 13,2017 / ISO 14001 / 0 Comments

  Новата версия на ISO 14001 е публикувана вече повече от...