Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Услуги

1. Консултация за разрешаване на конкретен проблем, предложения и помощ при закриване на несъответствия, помощ при провеждане на вътрешни одити и преглед на ръководството.

2. Разработване и внедряване на системи за управлениe:

 • системи за управление на качеството /ISO 9001/;
 • системи за управление на околната среда /ISO 14001/;
 • системи за управление здравето и безопасността при работа /OHSAS 18001/;
 • система за управление на органи за контрол /ISO 17020/;
 • интегрирани системи за управление.

3. Вътрешни одити на системи за управление. Извършваните одити могат да обхващат цялата система, отделен процес или интегрирана система, в зависимост от желанието на клиента.

4. Годишна поддръжка и развитие на системи за управление:

 • промяна на системата за управление в съответствие с промени в организацията и/или стандартите;
 • подобрения на системата за управление;
 • провеждане на вътрешни одити;
 • помощ за отстраняване на открити несъответствия;
 • помощ за провеждане на преглед от ръководството.

5. Подготовка за сертификационен/контролен одит:

 • вътрешни одити;
 • помощ за отстраняване на открити несъответствия;
 • помощ за провеждане на преглед от ръководството.

За повече информация относно цени и срокове можете да се свържете с мен на телефон 0898.44.82.88 или чрез формата за контакт:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение