Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

измерване

24

сеп.'12

Предизвикателството да бъдеш представител на ръководството

делегиранеПреди приемането на новата версия на стандарт ISO 9001:2008 представител на ръководството/упълномощен представител на ръководството/ можеше да бъде всеки служител на организацията имащ съответните познания и подготовка. Но в новата версия това вече не е възможно и представителят на ръководството трябва наистина да е представител на ръководството, т.е. член на ръководния състав на организацията. Защо е необходимо това изискване? Защото независимо за какъв тип система за управление става въпрос нейната основна роля е постигане на поставените цели. В такъв случай не е възможно да се прехвърли отговорността за постигане на целите на организацията на някой друг извън ръководния състав. Задачата на представителят на ръководството е да управлява ефективно системата, което означава да изпълнява типични ръководни функции

Още...

09

юли'11

Вътрешнофирмена методика за проверка на ролетки

проверкаІ. Цел Да опише регламента за извършване на вътрешнофирмената проверка на ролетки. ІІ. Основни правила

  1. Описание на техническите средства. /Описват се всички използвани от организацията ролетки като видове , което трябва да съответства на описанието в списъка с техническите средства за наблюдение и измерване/
  2. Външен оглед за техническа изправност. Ролетките се проверяват за наличие на ясни деления и четлива скала, липсата на побитости, изкривявания, драскотини или други дефекти по линията за измерване, влияещи на експлотационните качества на ролетката.
  3. Още...

31

май'11

Проверка на ролетки

проверка на ролеткиРолетката е техническо средство, чрез което се измерват величини без претенции за висока точност. Въпреки това, ролетките се причисляват към техническите средства за наблюдение и измерване и съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 подлежат на проверка през определени интервали от време. Често се случва така, че организациите пренебрегват ролетките като измервателно средство и правят пропуски в тяхното управление. Независимо дали става въпрос за ролетка или друго техническо средство проверката може да се извърши по два начина:

  • от специализирана лаборатория;
  • от самата организация на базата на вътрешнофирмена методика.
Всеки вариант си има своите предимства и недостатъци. В зависимост от дейността и използваните технически средства ръководството взема решение, кой вариант да използва. Ако става въпрос за голяма организация, която използва различни по сложност технически средства

Още...

13

май'11

Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

средства за измерванеТемата за управление на техническите средства е важна и често създава проблеми при защита пред контролните органи. Според изискванията на стандарта ISO 9001:2008 организацията трябва да осигури „технически средства за наблюдение и измерване, необходими за доказване на съответствието на продукта с определените изисквания”. За да изработите определен детайл използвате съответното оборудване и средства за измерване, като например шублер за доказване на размерите. Ако произвеждате сладки, измервате количествата на съставните продукти като брашно, захар с кантари и ги печете при определена температура измерена чрез датчици на фурната. За да сте сигурни, че произведеният продукт отговаря на изискванията е необходимо техническите средства да са изправни и да можете да разчитате на техните показания. За целта трябва да управлявате тяхното използване и поддръжка. Кои средства трябва да се калибрират и/или проверяват?

Още...