Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

клиент

24

ное.'15

На кого му пука за изискванията на другите?

заинтересовани страниISO 9001 е създаден с идеята да се гарантира способността на организацията постоянно да доставя продукти и услуги, които да отговарят на определените изисквания. Фокусът на ISO 9001:2008 беше изцяло насочен към определяне и удовлетворяване на изискванията на клиента. Но, организацията не съществува сама за себе си. Във всеки един момент тя взаимодейства с хора, други организации, институции, контролни органи. Видът на това взаимодействие оказва влияние върху нейното бъдещо развитие. За постигането на устойчив успех се оказва, че вече не е достатъчно да се разбират изискванията само на клиента, а и на останалите участници в бизнеса. Поради тази причина ISO 9001:2015 разширява обхвата и включва изисквания в т.4.2 за разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни. 

Кои са заинтересовани страни?

Съгласно определението заинтересована страна е "лице или организация, която може да влияе, да бъде повлияна от, или да се възприема като засегната от решение или дейност" - ISO 9000:2015.

Още...

13

дек.'12

Как CRM помага на СУК и къде можем да интегрираме?

CRMПреди няколко дни присъствах на семинар посветен на CRM и ERP системите. Не се занимавам с внедряване на такъв тип системи, но посещавам семинарите, за да придобия представа за възможностите на предлаганите решения от гледна точка интеграция със системите за управление на качеството. Наблюденията показват, че все повече организации преминават към използването на информационни системи за управлението на своя бизнес. Трудностите по внедряването не са малки, инвестициите също, но ако организацията не намери начин да бъде в крак в времето, остава извън него и съответно извън бизнеса. Много и най-разнообразни са решенията на пазара и аз нямам за цел да ви рекламирам и представям някое от тях. Всеки трябва да определи подходящото за своя бизнес съобразно целите и възможностите си. Идеята ми е да разкрия допирните точки и възможностите за интеграция между системите с цел оптимизация на работата и избягване дублирането на дейностите.

Още...

29

ное.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – II част

Изисквания относно процесите В раздела са поместени изискванията към методите за контрол и процедури, където в забележки са направени пояснения относно:

  • изискванията за контрол се посочват обикновено в нормативни актове, стандарти или спецификации, схеми за контрол или договори;
  • определение за стандартизиран и нестандартизиран метод за контрол;
  • осигуряването на всякакъв тип ресурси;
  • пояснения за това какъв тип могат да бъдат работните данни.
Забелязах ново изискване за проверка достоверността на информацията предоставено от друга страна в процеса на извършване на контрол.

Още...

13

ное.'12

Управление на проекти за превод съгласно EN 15038

Стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги.Изисквания относно предоставянето на услугата дава указания и напътствия за въвеждането на добри практики при управлението на проекти за превод. Отново и тук се вижда приложението на известния модел на управление на Деминг, познат повече като модел PDCA/Plan-Do-Check-Act/. Логично, първата стъпка/plan/ в процеса на управление на проекти за превод е за подготовка. Подготовката на превода е свързана с извършването на подходящите административни, технически и езикови дейности, в зависимост от конкретния проект за превод. Към административните дейности спадат регистрацията на проекта и определянето на изпълнители. Доставчиците на преводачески услуги /ДПУ/ трябва да регистрира всеки един проект за превод, по начин осигуряващ идентификация през целия процес на извършване на услугата по превод. Важен момент е определянето на изпълнители по проекта - преводач и редактор с необходимата професионална компетентност. Предполагам за всеки ДПУ това не е някаква новост, но може би голяма част от тях не го документират, което пък е изрично изискване на стандарта.

Още...

06

ное.'12

Взаимоотношения между клиенти и доставчици на преводачески услуги

Продължавам с поредицата материали посветени на изискванията на стандарт EN 15038. До тук разгледах основните изисквания налагани от стандарта, като днес ще се опитам да внеса яснота относно взаимоотношенията между клиент и ДПУ. Изискване на стандарта е разработването на процедура за управление на взаимоотношения с клиенти от запитването до извършване на плащането за изпълнението на услугата по превод. Регламентът по процедурата започва с анализ на запитванията и проверка за изпълнимост, т.е. дали ДПУ разполага с необходимите човешки и технически ресурси да изпълни проекта. При възможност за изпълнение ДПУ предоставя на клиента оферта с посочени цена и подробности, свързани с предаването на проекта. След приемане на офертата от страна на клиента е необходимо сключването на споразумение, в което да бъдат посочени търговските условия и изискванията по услугата. Важно условие е

Още...

30

окт.'12

Какви са изискванията на стандарт EN 15038?

В предишен материал обърнах внимание за възможностите пред преводаческите агенции да удовлетворят изискванията по сертификация на система за управление на качеството на преводаческите услуги, а днес ще обърна повече внимание на самите изисквания към доставчиците на преводачески услуги/ДПУ/, които налага стандарт EN 15038. Ще започна с това, че стандарт EN 15038 не се прилага за устни преводи. Стандартът определя изискванията към доставчиците на преводачески услуги по отношение на:

  • човешките и техническите ресурси;
  • управление качеството на проектите, договорната рамка и процедурите.
Преди да продължа с изискванията на стандарта ще обърна внимание на няколко термина използвани от стандарта и техните определения, с цел избягване на недоразумения.

Още...

17

окт.'12

Как да изберем подходящ сертификационен орган?

100% гаранцияИзборът на сертификационен орган е също толкова труден и важен, колкото изборът на консултант по системи за управление. Често ми се случва клиентите да са стигнали до идеята за получаване на сертификат по дадена система, но да не са наясно с цялостния процес от разработването и внедряването до нейното сертифициране и последващо поддържане. А процесът от зараждане на идеята до получаване на дългоочаквания сертификат е дълъг, тежък и е свързан със сериозна инвестиция от страна на организацията изразяваща се във финансови средства, време, човешки ресурси, инфраструктура. Сериозно решение, което трябва да бъде обмислено, както в дълбочина, така и в перспектива. Вървейки по стъпките на процеса пред ръководството изкристализират следните въпроси:

Още...

24

сеп.'12

Предизвикателството да бъдеш представител на ръководството

делегиранеПреди приемането на новата версия на стандарт ISO 9001:2008 представител на ръководството/упълномощен представител на ръководството/ можеше да бъде всеки служител на организацията имащ съответните познания и подготовка. Но в новата версия това вече не е възможно и представителят на ръководството трябва наистина да е представител на ръководството, т.е. член на ръководния състав на организацията. Защо е необходимо това изискване? Защото независимо за какъв тип система за управление става въпрос нейната основна роля е постигане на поставените цели. В такъв случай не е възможно да се прехвърли отговорността за постигане на целите на организацията на някой друг извън ръководния състав. Задачата на представителят на ръководството е да управлява ефективно системата, което означава да изпълнява типични ръководни функции

Още...