Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

планиране

10

апр.'17

Рискове и възможности в ISO 14001:2015

Ключов момент в новите версии на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 е мисленето, основано на риска. Да се мисли за рисковете и възможностите е превантивна мярка, която създава увереност за адекватна реакция, спрямо възникващите в днешно време трудно предвидими събития и ситуации. Материята е трудно разбираема, защото е свързана с хипотези и вероятности, без грам конкретика. И дали, защото е трудно се опитваме да го направим още по-сложно и по-трудно, като се оплитаме в сложни теории и методи за управление на риска, или смятаме, че сложното е по-добро, по-качествено или по-професионално, независимо дали ни върши работа или не, или пък просто ни липсват достатъчно знания и опит, не знам, но е факт, че съществува неяснота по отношение прилагането на т.6.1 на практика.

Още...

13

ян.'17

Въпросник за одит по ISO 9001:2015

Измина повече от година от публикуването на новата версия на ISO 9001. Повечето организации изчакват с прехода, но съществуват и такива, които го преминаха успешно. Независимо към коя група спадате, неизбежно ще дойде моментът, в който трябва да проверите съответствието на системата с изискванията на стандарта, чрез провеждане на вътрешен одит. Въпросникът, както вече не веднъж е ставало на въпрос е полезен инструмент в ръцете на всеки одитор по време на одит. В новата версия на ISO 9001:2015 са направени сериозни промени, които ще отнемат време и усилия на одиторите за разбиране и прилагане на практика. В този момент, въпросникът се явява неизменен помощник на одитора, който осигурява увереност, че ще бъдат проверени всички изисквания на стандарта.

Още...

13

ное.'12

Управление на проекти за превод съгласно EN 15038

Стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги.Изисквания относно предоставянето на услугата дава указания и напътствия за въвеждането на добри практики при управлението на проекти за превод. Отново и тук се вижда приложението на известния модел на управление на Деминг, познат повече като модел PDCA/Plan-Do-Check-Act/. Логично, първата стъпка/plan/ в процеса на управление на проекти за превод е за подготовка. Подготовката на превода е свързана с извършването на подходящите административни, технически и езикови дейности, в зависимост от конкретния проект за превод. Към административните дейности спадат регистрацията на проекта и определянето на изпълнители. Доставчиците на преводачески услуги /ДПУ/ трябва да регистрира всеки един проект за превод, по начин осигуряващ идентификация през целия процес на извършване на услугата по превод. Важен момент е определянето на изпълнители по проекта - преводач и редактор с необходимата професионална компетентност. Предполагам за всеки ДПУ това не е някаква новост, но може би голяма част от тях не го документират, което пък е изрично изискване на стандарта.

Още...