Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

принципи

05

ное.'18

Какво ново в ISO 19011:2018?

На 18.09.2018г. европейският стандарт EN ISO 19011:2018 придоби статут на български стандарт, с което се заменя и отменя предишното издание …

Още...

05

апр.'13

Новите принципи за управление на качеството

новоЖивотът стана толкова динамично променяща се величина, че докато свикнем с употребата или приложението на нещо в следващия момент се оказва, че то вече е морално остаряло и се  е появила нова възможност. Тежката истина е, че всичко около нас се променя много по-бързо отколкото ние можем да понесем. Стандартите като част от средата, която ни заобикаля също се променят. Но за добро или лошо тяхната промяна се извършва значително по-бавно и имаме възможността да я осмислим и възприемем. Още в началото бих искала да направя едно уточнение, че стандартите се променят не "защото старата версия е калпава" , както срещам в коментари по разни форуми, а защото е необходимо актуализиране на съдържанието в съответствие с утвърдилите се за периода добри практики. Старата версия си е напълно читава и годна за периода на валидност на стандарта.

Още...

25

окт.'12

Нов стандарт 21500:2012 Ръководство за управление на проекти

управление на проектиСъвсем скоро излезе нов стандарт ISO 21500:2012 Guidance on project management/Ръководство за управление на проекти/ разработен от международния проектен комитет на ISO – ISO/PC 236 Project Management. Стандартът привлече вниманието ми поради факта, че управлението на проекти се превърна в неизменна част от управлението на всеки бизнес. Както всеки стандарт, така и този включва добри практики на управление в случая на проекти, които могат да бъдат използвани както от всякакъв тип организации, включително публични и обществени, така и за всякакъв тип проекти, независимо от сложността, продължителността и размера на проекта. Използвайки насоките дадени в стандарта ръководителите на проекти ще могат да подобрят изпълнението на управляваните от тях проекти и да постигнат по-добри резултати.

Още...

02

авг.'12

Стандартите около нас – управление на качеството

каталогСтандартите са навсякъде около нас. Независимо за какво става въпрос - производство на изделие, предоставяне на услуга или отделен продукт, за всяко нещо има разработени стандарти. Друг е въпросът до каква степен хората са запознати с тях и ги прилагат или имат желание да ги прилагат на практика. Защо са необходими стандартите? Защото помагат за:

 • постигане на постоянно качество на изпълнението;
 • създаване на ясни правила на работа;
 • осъществяване на контрол и измерване на постигнатото;
 • постигане на ефективност и ефикасност на процесите;
 • постигане на поставените цели на организацията.
Стандартите са много(хиляди) и са в различни направления. Едва ли има човек, който да е запознат с цялото многообразие от съществуващи стандарти.

Още...

20

юни'12

Вътрешен одит на системи за управление здравето и безопасността при работа

Вътрешният одит на системи за управление здравето и безопасността при работа не се различава по начин на провеждане от този на другите системи за управление. Самият вътрешен одит отново се провежда съгласно стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление”. Разликата се състои в това, че по време на одита се търсят съответствия с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”. Специално бих искала да обърна внимание на екипа от одитори, който се сформира за провеждането на одита на СУЗБР. В екипа трябва да бъдат включени лица от организацията или външни, притежаващи необходимата компетентност в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Не случайно новата версия на стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление” в Приложение А.4 дава насоки за специфичните знания и умения на одиторите за областта здраве и безопасност при работа. Изискванията към знанията и уменията на одиторите са разделени в следните групи:

Още...

06

юни'12

Европейските проекти не са това, което изглеждат

Повод за написването на този материал е желанието ми да внеса малко повече светлина по работата по проекти финансирани от Европейски програми/по конкретно за ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика/. Организациите, които вече имат изпълнен проект зад гърба си със сигурност са наясно и имат представа за какво става въпрос. Бих искала да обърна внимание на онези моменти, който съм открила като ключови от моята практика с надеждата да бъдат полезни на организациите, които тепърва им предстои работа по европейски проекти. Всеки поглежда с надежда към европейските фондове и в представите си започва да рисува картини на дългоочаквания спасител, който ще избави организацията от кризисната ситуация, в която се намира. Представите обикновено са в посока написване на проекта - основна трудност, получаване на пари и изпълнение на проекта - какво му e трудното на това. Да, ама не. На практика нещата не се случват точно така.

Още...

25

апр.'12

Отговорност на ръководството

Продължавам темата за интегриране на СУК и ERP система. В раздел 5 Отговорност на ръководството стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания в следните направления:

 • ангажимент на ръководството;
 • насоченост към клиента;
 • политика по качество;
 • планиране;
 • отговорности, пълномощия и обмен на информация;
 • преглед от ръководството.
На всички е известно, че отговорността на ръководството не може да бъде поета от някой друг, най-малкото от система за управление - СУК или ERP. В раздел 5 няма възможности за интеграция, но съществуват някои ключови моменти играещи определяща роля за успешната интеграция на системите и на които бих искала да обърна внимание в настоящия материал. 5.1. Ангажимент на ръководството - болезнена тема, която е известна на всеки имал допир с някакъв вид системи за управление. Няма ли ангажимент на ръководството, няма система.

Още...

28

мар.'12

Ефективност чрез интеграция на Системата за управление на качеството и софтуера за управление на бизнеса

Ефективност чрез интеграция на Системата за управление на качеството и софтуера за управление на бизнеса е тема на семинар, на който ме покани уважаваната от мен Поли Козарова от Маркетинг буркан. Семинарът предизвика моят интерес, защото в момента работя над проект за интеграция на Система за управление на качеството/СУК/ и Система за планиране на ресурсите в организацията/т.нар. ERP системи/. В България все още е малък процента на фирмите използващи софтуер за управление на бизнеса, но с помощта на европейските програми се надявам, че това ще се промени. ERP системите са полезен инструмент за бизнеса, който ако е внедрен успешно помага на ръководителите да управляват, планират и оптимизират всички бизнес процесите в организацията. Те представляват единна база от данни, в която се съдържа информация за последователността на операциите по отделните процеси и данните генерирани в процеса на работа.

Още...