Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Ефективно планиране на производство – мит или реалност?

choices, options, alternatives, pathways, solutionsПланирането стои в основата на доброто управление. Без планиране, какво си мислим че управляваме? -търговия, производство, предоставяне на услуга, нищо подобно. Това не е управление, а просто съществуване и то за кратко.

Днес всеки ръководител планира. Просто понякога думата се асоциира с отминалото преди години време, когато се планираше не с една или две години напред, а с пет и повече. Но тогава времената бяха различни и това беше възможно.

Днес времето е динамично и се променя не с дни, а с часове и планирането се превръща в изключително предизвикателство, както за ръководители на големи, малки и средни организации, така и за хората в тяхното ежедневие.

Въпреки, че всяка организация независимо от размера и дейността си има нужда от планиране, когато говорим за производство нещата допълнително се усложняват и изискването за прецизност се умножава в пъти. Защото, ако не планираме добре дейностите си, ще  се сблъскваме със следните проблеми:

 • трудности при спазването на срока на клиентските поръчки, водещо до рекламации;
 • ненавременна реакция на закъсняла доставка на материал;
 • поставяне на нереални срокове за изпълнение на клиентски поръчки;
 • загуба на време от пренастройване на оборудването;
 • поддържане на по-големи наличности;
 • извънреден труд.

Основният проблем е свързан с необходимостта от генерирането на различни варианти на плана, в зависимост от моментното състояние на средата и изборът на най-добрия за конкретната ситуация.

Когато в реално създалата се ситуация човек види резултата от няколко възможности със сигурност ще може да избере най-добрата. Обикновено това е трудно осъществимо, защото в повечето случаи се планира ръчно, което изисква време. А време, както всички знаем няма. Реакцията трябва да бъде мигновена, за да няма загуби или поне да са сведени до минимум.

Как тогава да планираме ефективно?

Като използваме подходящи за целта инструменти за планиране - информационни системи от вида APS(Advanced Planning and Scheduling). Истината е, че APS няма да планира вместо Вас, но със сигурност ще Ви помогне да видите възможностите за реакция в реално време и да вземете правилното решение. APS системите позволяват:

 • планиране спрямо ограничен капацитет и текуща натовареност на ресурсите;
 • дефиниране на множество ограничения по операции;
 • планиране по сложни правила за приоритизиране;
 • прецизно определяне на възможната дата за изпълнение на клиентска заявка;
 • планиране в реално време, съгласно актуалната ситуация.

Какви са ползите?

Като привърженик на информационните системи съм сигурна, че APS ще донесе ползи на всеки решил да я приложи на практика. Но какво показва статистиката за резултатите от внедряването на APS. Присъствах на семинар по представянето на информационната система APS на Preactor International от представителите за България -  SM Consulta. Според извадка на Preactor International, внедряването на APS помага на организациите, като води до:

 • повишаване на производителността с 25 %;
 • намаляване на запасите с 50%;
 • намаляване на незавършеното производство с 50%;
 • повишение на доставките навреме с 90%.

Резултатите са впечатляващи.

Прецизността на планирането от използването на APS е безспорна и води до две основни предимства - ефективно използване на ресурсите и изпълнение на планираното в срок.

Като стана на въпрос за ефективност на ресурсите, може би някои от Вас ще попитат защо ми е APS, когато използвам ERP система? Вярно е, че ERP системите дават възможности за планиране, но те са в по-различен аспект в сравнение с APS и в някои случаи са недостатъчни, защото:

 • планирането се извършва спрямо неограничен капацитет;
 • не дават възможност за дефиниране на повече от едно ограничение по операция;
 • планиране на ниво работен център, а не машина;
 • планиране по метода "назад";
 • тромава процедура за препланиране.

Според мен всяка информационна система си има своите предимства и използването на даден вид или комбинация от системи зависи от конкретната ситуация и потребност. За някои организации планирането с ERP система може да е достатъчно, за други съвсем не. Важното в случая е да се познават възможностите за повишаване на ефективността при планиране, за да се направи правилния избор. Аз вече направих своя, а Вие?

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутон за сайт

0 отговора за "Ефективно планиране на производство - мит или реалност?"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.