Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Финансиране на системи за управление

европейско финансиранеПреди броени дни стартира програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“. За разлика от друг път програмата е насочена в по-голяма степен към системите за управление отколкото към покриването на международните стандарти и позволява финансиране на софтуерни системи за управление на бизнеса без необходимост от покриване на стандарти. Освен това позволява кандидатстване за инвестиции в оборудване към съответните системи за управление.

Познавайки системите за управление на бизнеса и техния ефект върху конкурентоспособността на фирмите, които ги използват мисля, че е напълно обоснована насоченост на програмата, но забелязвам едно съществено ограничение за фирмите решили да използват програмата за финансиране на интегрирани системи за управление. Програмата не допуска финансиране по внедряване на системи за здраве и безопасност при работа съгласно изискванията на стандарт OHSAS 18001.

Тенденцията, която забелязвам в моята практика е, че към момента фирмите търсят разработване и внедряване на интегрирани системи за управление по стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Ограничението на програмата по отношение на системите за здраве и безопасност при работа лишава фирмите от възможността да финансират посредством програмата цялата интегрирана система. Но пък за сметка на това биха могли да комбинират покриването на позволените от програмата стандарти с някои от софтуерните системи за управление на бизнеса, като системи за управление на ресурсите/ERP/, работата с клиенти/CRM/, производствените ресурси/MOM/ и други видове системи за управление на предприятията.

Ако решите да кандидатствате по програмата трябва да имате в предвид, че освен на общите условия, трябва да отговаряте и на следните допълнителни условия:

  • минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения;
  • реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

Финансовата подкрепа не трябва да надвишава 75% от общите допустими разходи по проекта, а останалите 25% се осигуряват чрез собствени средства на кандидата.

Пакетът документи и насоките за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

Успех на всички!

 

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

spodelime

0 отговора за "Финансиране на системи за управление"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.