Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Финансиране по Безопасен труд

На 4.11.2011г. присъствах на информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схема BG051PO001-2.3.02 - Безопасен труд. Програмата предизвиква интерес поради факта, че дава възможност за 100% финансиране на проекти за малки и средни предприятия, а за големи с 20% съучастие.

Целите на програмата са насочени към подобряване на условията на труд, за което са отпуснати средства в размер на 70 000 000лв. Управляващият орган на програмата се надява да бъдат финансирани около 350 предприятия, което според тях ще доведе до намаляване на трудовите злополуки с 25%. Твърде амбициозна цел, която силно се надявам да осъществят.

Какви дейности се финансират?

 1. Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ/дейността задължително трябва да бъде включена в проектното предложение/. Анализът може да бъде извършен от СТМ/лица с подходяща квалификация. От анализът ще стане ясно какво е текущото състояние на организацията по отношение на безопасните условия на труд и какви мерки трябва да се предприемат с цел подобряване на условията. Такива мерки биха могли да бъдат свързани с климатизация на помещения, аспирация, осветление, поставяне на парапети, заграждения, прахоочистващи системи, защитни екрани на металообработващи машини, лични предпазни средства и др. На базата на направения анализ ще се планират дейностите по следващите точки от програмата, т.е. анализът се явява основата на програмата и затова е задължителен елемент.
 2. Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Финансират се машините/съоръженията определени от анализа като необходими за подобряване на условията на труд. Тук трябва да бъдете много внимателни при аргументиране на исканата от вас модернизация или реконструкция. Няма да се финансират машини и съоръжения насочени пряко към производствената ви дейност. Например не е допустимо закупуването на монитори, ако имате Call-център, но ако се занимавате с производство и искате да закупите компютър и софтуер за проследяване на производствения процес и реагиране в случай на повреда, авария, тогава се приема за допустим разход.
 3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло – ще се допуска закупуване само на по-добри ЛПС и работно облекло. На базата на списък на наличните ЛПС и работно облекло се изготвя списък с необходимите такива, които трябва да са по-добри, т.е. с по-висок клас на защита и да са допълнителни/не се финансират изискваните по закон/.
 4. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии. Тук формулировката не е достатъчно ясна и възникнаха въпроси, като в крайна сметка се установи, че става въпрос най-вече за разработване и внедряване на системи по здраве и безопасност при работа OHSAS 18000 и тяхното сертифициране. Беше пояснено, че причината тези системи да бъдат изключени от програмата „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ е, че ще бъдат финансирани по програмата за безопасен труд. Друг е въпросът, че разработването и внедряването на интегрирани системи е много по-добър вариант за организациите, но това е една друга тема.
 5. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии – допустими са дейности по обучение на персонала във връзка с въведеното ново технологично оборудване/ако е закупено такова/, предпазни средства и др. Обучението трябва да завършва с документ, който да удостоверява придобитите знания и компетентности.

Продължителността на проектите е 12 месеца.

Минимален размер на финансовата подкрепа - 50 000 лв.

Максимален – 200 000 лв.

Авансово плащане в размер на 20%. Общата сума на авансовото и междинните плащания не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Краен срок за кандидатстване – 16.30ч. на 21.12.2011г. Подаването на документите се извършва в областните дирекции на Бюрата по труда.

Пакетът документи за кандидатстване по програмата можете да изтеглите от тук.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социални бутони

2 отговора за "Финансиране по Безопасен труд"

 1. Бих искала да коментирам това със стандартите. Според мен служителите, които разясняват, не са достатъчно компетентни и поради това като не могат да кажат за какво става въпрос и накрая стигат до стандарта OHSAS.
  Ако прочетем обаче указанията, не виждам почти нищо общо с него:

  В случай, че кандидатът разработи стандарти за безопасни условия на труд във връзка с
  въвеждането на ново работно оборудване и технологии, следва да има предвид, че те трябва да
  бъдат обосновани във формуляра за кандидатстване, а така също и да надграждат съществуващи вече такива.

  Във връзка с парапетите или климатизацията въвеждаш OHSAS? Да награждат съществуващи – това дали може да се тълкува, че задължително преди това трябва да имаш СУК?

  Експертите, които ще разработват стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии отговаря за разработване и създаване на стандарти като за целта или се предоставя на готово ноу-хау на вече внедрени в други предприятия стандарти или се изследват всички налични теории/подходи/информация/инструменти и създават напълно нови стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии. В резултат на извършената от експертите работа се очаква внедряването на съществуващи стандарти или
  създаването и съответно внедряването на изцяло нови такива, които не са съществували до
  момента, но са необходими за безопасна работа с нововъведено оборудване и технология..

  Говори се за „разработване и създаване“ на стандарти?

  И накрая – изискванията към експертите, които ще „разработват“ стандартите – Магистър, доктор или професор в експертна област, свързана с нововъведеното оборудване и технологии или свързана с основната
  дейност на предприятието, в което ще се въвеждат нови оборудване и технологии с минимум 5 години релевантен практически опит. Летвата за консултант по внедряване на OHSAS е доста висока, ми се струва…В колко консултантски фирми ще има човек с такива квалификация за повече от една конкретна фирма?

 2. Здравей Деяна,

  Благодаря за коментара. Следя с интерес Otgovori.info и много се радвам на твоето включване тук.
  Наистина въпросът със стандартите е доста мъглив и предизвиква многобройни въпроси. На срещата отново се обсъди и според мен да, така както е записано в програмата е допустимо кандидатстването за разработването на стандарти за безопасни условия на труд, но дали поради липса на компетентност или други причини вниманието се насочва към разработване и внедряване на система по здраве и безопасност при работа OHSAS. Дали е така защото проектите ще бъдат по лесно защитени от гледна точка получаването на международно признат сертификат или нещо друго не знам, но това е факт.
  OHSAS се въвежда по повод създаване на цялостна политика на организацията по отношение на здравето и безопасността при работа, което включва всички подобрения, които организацията решава да направи, а не само за нововъведенията. Стремежът е да се наложи един постоянен и по-общ поглед над проблемите свързани с осигуряването здравословен и безопасен труд. И не е задължително в организацията да има разработена и внедрена система за управление на качеството, за да бъде внедрена OHSAS. Би било хубаво, но не е задължително.
  По отношение на изискванията към експертите съм съгласна , че са високи и такива трябва да бъдат, за да се гарантира качеството на разработената система, но не виждам защо консултантската фирма трябва да разполага с такъв човек. Обикновено висококвалифицираните специалисти работят по проекти, а не на щат и това е по-добрия вариант, защото в зависимост от проекта може да се сформира възможно най-добрия екип.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.