Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 14001

20

окт.'11

Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001

На 17 и 18 октомври беше проведен сертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на мои клиенти с обхват на системата доставка, монтаж и ремонт на оборудване в енергетиката. Одитираща организация в случая беше TUV Nord – по избор на клиента. Изборът на сертифицираща организация не е лесен процес имайки в предвид многото представителства на международни сертифициращи организации в страната. Моят стремеж е да създавам контакти с различните сертифициращи организации, за да мога да помагам на клиентите си да изберат най-подходящата за тях. В конкретния случай за първи път работих с TUV Nord и мога да кажа,

Още...

09

авг.'11

Методика за оценка на аспектите на околната среда

Методиката за оценка на аспектите на околната среда е задължителен елемент от системата за управление на околната среда, а в конкретния случай е част от Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, по която работих във връзка с последния ми проект.  Методиката представлява регламент за определяне на значимите аспекти на околната среда, спрямо които организацията трябва да предприеме мерки за намаляване на въздействието им върху околната среда. Но преди да разгледаме методиката, ще направя някои пояснения относно използваните термини: Аспект на околната среда – елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда. Аспекти на околната среда могат да бъдат например - остатъците от електроди, замърсяване на въздуха с въглероден оксид, азотен диоксид и метален прах в процеса на заваряване, смазочно-охлаждаща течност от производствено оборудване, производствени отпадъци – стружки и метални парчета, опаковки от бои, лакове и др.

Още...

31

юли'11

Примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС

От днес в kachestvoto.com започвам да поставям материали свързани с системите за управление на околна среда. Като за начало представям на вашето внимание примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС. Въпросите следват последователността на разделите на стандарт БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане. Въпросник:

  1. Документиран ли е обхвата на СУОС и къде?
  2. Актуален ли е посочения обхват на системата?
  3. Къде е обявена политиката по околна среда?
  4. Включва ли ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяванията?
  5. Кои са доказателствата, че политиката по околна среда е достъпна до обществеността?
  6. Още...