Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 45001/OHSAS 18001

06

ян.'12

Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІ част

3. Термини и определения. Въведени са няколко нови термина:

  • 3.12 риск - резултат от неопределеност на целите ISO 31000:2009, 2.1. Управлението на бизнеса в несигурната среда, в която сме поставени е немислимо без управлението на риска. Управлението на риска може да се разглежда в различни посоки, но когато говорим за системи за управление се има в предвид риска свързан с планирането, функционирането и поддържането на системите за управление.
  • 3.13 обхват на одита – променено от 3.12 обект на одита, без промяна в поясняващия текст. Обхват на одита е по-общо понятие, което, в случай че говорим за одитиране на различни системи за управление е по подходящо като термин.
  • Още...

20

дек.'11

Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости.

УдостоверениеКакто ви бях споменала в предишния материал на 16.12.2011г. в гр. Стара Загора се проведе курс „Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, в съответствие с новия стандарт ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление”.  Използвах първата появила се възможност след приемането на стандарта на 11.11.2011г. да се запозная в дълбочина с новостите на стандарта и да получа удостоверение, което ми е необходимо при извършване на вътрешните одити на системите за управление на моите клиенти. Въпреки, че курсът беше кратък получих достатъчно информация, която планирам да споделя с вас. В поредица от материали ще обърна внимание на новостите в стандарта по отделните точки.  Започвам веднага.

Още...

05

ное.'11

Финансиране по Безопасен труд

На 4.11.2011г. присъствах на информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схема BG051PO001-2.3.02 - Безопасен труд. Програмата предизвиква интерес поради факта, че дава възможност за 100% финансиране на проекти за малки и средни предприятия, а за големи с 20% съучастие. Целите на програмата са насочени към подобряване на условията на труд, за което са отпуснати средства в размер на 70 000 000лв. Управляващият орган на програмата се надява да бъдат финансирани около 350 предприятия, което според тях ще доведе до намаляване на трудовите злополуки с 25%. Твърде амбициозна цел, която силно се надявам да осъществят. Какви дейности се финансират?

Още...