Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 45001/OHSAS 18001

05

ное.'11

Финансиране по Безопасен труд

На 4.11.2011г. присъствах на информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схема BG051PO001-2.3.02 - Безопасен труд. Програмата предизвиква интерес поради факта, че дава възможност за 100% финансиране на проекти за малки и средни предприятия, а за големи с 20% съучастие. Целите на програмата са насочени към подобряване на условията на труд, за което са отпуснати средства в размер на 70 000 000лв. Управляващият орган на програмата се надява да бъдат финансирани около 350 предприятия, което според тях ще доведе до намаляване на трудовите злополуки с 25%. Твърде амбициозна цел, която силно се надявам да осъществят. Какви дейности се финансират?

Още...