Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Как преводаческите агенции да получат сертификат по стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата?

Много се изписа по темата след като Министерство на външните работи оповести новите изисквания за сключване на договор с отдел Консулски отношения, където се поставя изискването за наличие на сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата, считано от 1.07.2013г. Не се наемам да коментирам причините и последиците от това решение, още повече че освен внедряването и сертифицирането на система за управление се налагат и допълнителни изисквания към преводаческите агенции, които са не по-малко тежки и ресурсоемки.

Целта на материала е да помогне на собствениците на агенции за превод да се ориентират в дейностите по разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038.

Въпреки, че се занимавам с разработване и внедряване на системи за управление вече повече от 8 години до сега не бях се сблъсквала със системи за управление по изискванията на стандарт EN 15038. След като започнах да проучвам внимателно въпроса относно изискванията на стандарта и неговото приложение на практика стигнах до идеята, че системата за управление на качеството на преводаческите услуги трябва да бъде разработена съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 с интегрирани процедури съгласно изискванията на стандарт EN 15038. Причината за интеграцията се появи поради липсата на изисквания от страна на стандарт EN 15038 относно управлението и поддържането на внедрената система. Липсват изисквания за управление на документи и записи, прегледи на ръководството, провеждане на вътрешни одити - все основополагащи процеси за ефективното функциониране и поддържане на една системата за управление. Забелязах, че повечето от моите колеги предлагат на клиентите такъв интегриран вариант предполагам водени от същите причини/или поне се надявам да е така/.

Но в търсенето на различни варианти установих, че е възможно получаването на сертификат на система за управление на качеството на преводаческите услуги разработена само по стандарт 15038. На практика това означава, че се сертифицира само процеса на предоставяне на услугата, защото стандартът налага изисквания конкретно за неговото изпълнение.

Така пред доставчиците на преводачески услуги се оформят два варианта за действие:

  • внедряване на интегрирана система за управление съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството. Изисквания и EN 15038 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата;
  • внедряване на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата.

Преди обаче да вземете решение относно избора на вариант е необходимо да обърнете внимание и на възможностите за получаване на сертификат, за да оформите представа за цялостния процес по внедряване и сертификация. Едната възможност е получаването на сертификат или декларация за съответствие с изискванията на стандарт EN 15038 от някои от многото сертификационни органи на пазара. Тук имате широк спектър от възможности, като цената на услугата ще се определи от избора ви на сертифицираща организация.

Другият вариант е получаването на сертификат по схемата на LICS/Language Industry Certification System/, която е разработена от Австрийския институт за стандартизация/?NORM/ и международната терминологична мрежа Termnet, чрез която се оценява съответствието с изискванията на стандарта EN 15038 по международно призната система и е особено подходяща за преводачески агенции работещи с международни партньори и клиенти.

Към момента БИС/Български институт за стандартизация/ е единствената организация за оценяване на съответствието по схемата на LICS за България съгласно споразумение за партньорство в областта на сертификацията на преводаческите услуги между БИС и Австрийския институт за стандартизация. За сертификацията по схемата на LICS е достатъчно разработването на документите посочени на страницата на БИС в Приложение 1 към Процедурата за сертификация на доставчици на преводачески услуги съгласно EN 15038.

Всеки вариант си има своите предимства и недостатъци и предпочитанията ще наклонят везните в едната или другата посока, в зависимост от приоритетите на ръководството на агенцията за преводи.

А вие избрахте ли вече вашия вариант?

Надявам се няма да оставите решението си за последния момент.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за социални мрежи

0 отговора за "Как преводаческите агенции да получат сертификат по стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата?"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.