Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?

Новост в ISO 14001:2015 е въвеждането на понятието "документирана информация". Аналогично на ISO 9001:2015 промяната касае до сега познатите термини "процедура" и "запис". В новото издание на ISO 14001 не се поставя изискване за промяна на използваните до момента термини, което означава че могат да бъдат запазени в сегашния си вид.

Преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на системата. От една страна с цел да се преведе в съответствие с новото издание на ISO 14001, а от друга да се оптимизира, като се премахнат излишни и нефункциониращи елементи.

При актуализацията на документацията е необходимо да се съобразите с изискванията на новото издание на ISO 14001 за поддържане на документирана информация, свързана с:

 • обхват на системата - т.4.3 "обхватът ...... трябва да бъде поддържан във вид на документирана информация";
 • политика по околна среда - т.5.2 "политиката по околна среда трябва да бъде поддържана във вид на документирана информация";
 • рискове и възможности - т.6.1.1 "организацията трябва да поддържа документирана информация за своите рискове и възможности, на които да бъде обърнато внимание" и като доказателство  за изпълнение на процесите в съответствие с планираното;
 • аспекти на околната среда - т.6.1.2 "...поддържа документирана информация за своите аспекти на околната среда...", както и за използваните критерии за определяне на значимите аспекти и за определените значими аспекти на околната среда;
 • задължения за спазване - т.6.1.3 "...да поддържа документирана информация за своите задължения за спазване";
 • цели по околна среда - т.6.2.1 "...да поддържа документирана информация за целите по околната среда";
 • компетентност на персонала - т.7.2 "...да поддържа подходяща документирана информация като доказателство за компетентност";
 • обмен на информация - т.7.4.1 "..да поддържа документирана информация като доказателство за осъществения обмен на информация, когато е подходящо";
 • изпълнение на процесите - т.8.1 "...да поддържа документирана информация в необходимия обхват ....", за да се гарантира, че процесите се изпълняват както е планирано;
 • готовност за извънредни ситуации - т.8.2 "да поддържа документирана информация", за да се осигури увереност, че при възникване на извънредна ситуация, организацията ще реагира както е планирано;
 • оценяване на резултатността - т.9.1.1 "...да поддържа подходяща документирана информация като доказателство за резултатите от наблюдението, измерването, анализа и оценяването";
 • оценяване на съответствието - т.9.1.2 "...да поддържа документирана информация като доказателство за резултата(ите) от оценяване на съответствието";
 • вътрешен одит - т.9.2 "...да поддържа документирана информация" за изпълнението на програмата за вътрешен одит и за резултатите от проведените одити;
 • преглед от ръководството - т.9.3 "...да поддържа документирана информация като доказателство за резултатите от прегледите на ръководството";
 • несъответствия и коригиращи действия - т.10.2 "...да поддържа документирана информация като доказателство за естеството...." на несъответствието, за предприетите действия за неговото отстраняване и за резултатите от коригиращите действия.
  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутон за споделяне

1 отговора за "Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?"

 1. Милена Димитрова-Николова11.12.2017 at 11:45Отговор

  Здравейте,
  не зная дали е правилно да задам въпроса си точно тук, но се надявам да получа някакъв отговор.
  Нашата фирма сме имали Програма за управление на отпадъците от 2011 г – 2016 г. утвърдена от Директора на РИОСВ – Перник, въпросът ми е тъй като е минал утвърдения период трябва ли да се направи пак така програма.
  Благодаря предварително!
  Поздрави!

Вашият отговор на Милена Димитрова-Николова Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.