Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Какви са изискванията на стандарт EN 15038?

В предишен материал обърнах внимание за възможностите пред преводаческите агенции да удовлетворят изискванията по сертификация на система за управление на качеството на преводаческите услуги, а днес ще обърна повече внимание на самите изисквания към доставчиците на преводачески услуги/ДПУ/, които налага стандарт EN 15038.

Ще започна с това, че стандарт EN 15038 не се прилага за устни преводи.

Стандартът определя изискванията към доставчиците на преводачески услуги по отношение на:

 • човешките и техническите ресурси;
 • управление качеството на проектите, договорната рамка и процедурите.

Преди да продължа с изискванията на стандарта ще обърна внимание на няколко термина използвани от стандарта и техните определения, с цел избягване на недоразумения.

1. Редактиране - "проверка на даден превод с оглед на пригодността му за предвиденото предназначение, сравняване на текста на оригинала и текста на превода и препоръчване на коригиращи действия".

2. Препрочитане - за разлика от редактирането препрочитането представлява "проверка на текста на превода с оглед пригодността му за предвиденото предназначение и спазването на присъщите условности за областта, за която се отнася, и препоръчване на коригиращи действия".

3. Редактор - "лице, което извършва редактиране".

4. Редактор експерт - "лице, което извършва препрочитане от експертна гледна точка".

И така, нека да се върна на основните изисквания на стандарта, които са насочени в следните направления:

 • човешки ресурси - изисква се изготвянето на процедура за подбор на хора с необходимата компетентност и квалификация за изпълнение на проекта на превод. Професионалната компетентност на преводачите се определя в следните направления - преводаческа компетентност, езикова и редакторска компетентност по отношение на езика на оригинала и на езика на превода, компетентност свързана с изследване, събиране и обработване на информация, компетентност свързана с културата и техническа компетентност. Изискване на стандарта е компетентността на преводача да се придобие чрез:

- официално висше образование по превод(призната диплома);

- равностойна квалификация в която и да е друга област плюс най-малко две години документиран опит в областта на превода;

- най-малко пет години документиран професионален опит в областта на превода.

За редактори освен компетентност за преводачи трябва да имат опит в извършването на превод в съответната област. Редакторите експерти пък трябва да бъдат специалист в съответната област на езика на превода.

 • технически ресурси - ДПУ трябва да осигури необходимите технически средства за точното изпълнение на проектите за превод.
 • система за управление на качеството - ДПУ трябва да разполага с документирана система за управление на качеството, която да съответства на организационната му структура.
 • управление на проекта - ДПУ трябва да разработи процедура за управление на проекта на превод, чрез която да се извършва контрол на предоставяната услуга и да се следи за спазването на споразумението между клиента и ДПУ. Наложено е изискването за определяне на ръководител за всеки проект, който да следи за точното и качествено изпълнение на услугата по превод.

следва продължение...

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

2 отговора за "Какви са изискванията на стандарт EN 15038?"

 1. Карл Смилов25.04.2013 at 18:58Отговор

  технически ресурси – ДПУ трябва да осигури необходимите технически средства за точното изпълнение на проектите за превод.

  Как да доказвам на всеки клиент, че разполагам с ресурси
  в стандарта така пише „за всеки проект“

  • Здравейте Карл,
   Предполагам, че въпросът Ви е свързан с т.4.2 от стандарта, касаещ запитванията и тяхната изпълнимост. В тази точка от стандарта се изисква ДПУ „да определи определи дали разполага с всички необходими човешки и технически ресурси“. Вариантите за отговор на това изискване могат да бъдат различни в зависимост от конкретната ситуация, но примерен вариант върху който бихте могли да помислите може да бъде в заявката или поръчката за превод да сложите две точки – технически и човешки ресурси и да определяте за всеки превод по всяка точка какви ресурси ще Ви бъдат необходими – преводач с каква компетентност, разполагате ли с такъв или ще възложите проекта на друг изпълнител, дали са необходими някакви специфични технически средства за извършване на конкретния превод. Също така можете да включите текст в заявката, че изискванията на клиента са прегледани за изпълнимост и ДПУ е в състояние да ги осигури.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.