Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Какво следва след отпадането на БДС 14308?

Отпадането на стандарт БДС 14308 :1977 "Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V" засяга дейността на органите за контрол, извършващи електроконтрол. Стандартът официално е отменен на 15.8.2013г., но решение за това с кой стандарт да бъде заменен се появи значително по-късно.

От ИА на БСА реагираха с решение на ТКА "Органи за контрол" от 15.10.2013, в което се дават пояснения за действия в следствие на отпадането на БДС 14308. От решението става ясно, че преди да вземат решение как ще продължат, органите за контрол трябва да се запознаят със стандарт БДС HD 60364-6:2007 "Електрически уредби за ниско напрежение. Част 6: Проверка".

В стандарт БДС HD 60364-6:2007 са описани различните методи за измервания/изпитвания, които ако органа за контрол може да прилага и притежава необходимата компетентност има възможността да кандидатства за включването на новия стандарт в обхвата на акредитацията си. Изискването е стандарт БДС HD 60364-6:2007 да се прилага изцяло, което означава да се прилагат всички методи за измервания/изпитвания, включени в стандарта.

В случай, че органът за контрол няма възможност за покриване на всички методи за измервания/изпитвания или няма желание за включване на стандарт БДС HD 60364-6:2007 в обхвата на акредитацията си, е необходимо да преразгледа своите процедури за контрол и да ги промени в съответствие с "нормативните изисквания към всеки обект за контрол и съобразени с инструкциите за експлоатация на средствата за измерване, използвани при извършване на измервания/изпитвания във връзка с контрола или съобразени с методите за измерване/изпитване, описани в БДС HD 60364-6".

Създалите се възможности за реакция предизвикват поредица от въпроси, в следствие на което от ТКА излизат с допълнителни разяснения на 9.01.2014г. Разясненията включват допълнителни насоки относно прилагането на възможността без включване на стандарт БДС HD 60364-6 в обхвата на акредитация. Става ясно, че органите за контрол трябва да преразгледат своите процедури за контрол и да ги променят, в случай че не отговарят на изискванията. Това означава, че ако сте разработили процедурите си за контрол в съответствие с отменения вече стандарт БДС 14308 със сигурност ще трябва да ги промените. Не забравяйте да промените версията и датата на процедурите и да ги разпространите до лицата, които те касаят.

При промяната на процедурите за контрол имате две възможности:

 • да ги съобразите с нормативните изисквания към обектите за контрол и инструкциите за експлоатация на средствата за измерване, или
 • да ги съобразите с методите за измервания/изпитвания описани в БДС HD 60364-6.

При всички случаи, който и вариант да изберете запознаването със стандарт БДС HD 60364-6 е неизбежно. Дори нещо повече. Прегледът на отменения вече стандарт БДС 14308 на страницата на БИС, показва че той е свързан със следните действащи стандарти:

 • БДС EN 61140:2004 "Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за уредби и оборудване";
 • БДС EN 61140:2002/A1:2006 "Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения";
 • БДС HD 60364-4-41:2007 "Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток",

които съдейки по заглавията със сигурност трябва да познавате. За съжаление всички от изброените стандарти включително и БДС HD 60364 не са преведени на български език, но да се надяваме, че от БИС ще реагират бързо и това ще се случи в най-скоро време.

От ИА на БСА не изискват допълнително уведомяване за използваните собствени процедури за контрол, но си запазват правото при необходимост да изискат тяхното представяне.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

2 отговора за "Какво следва след отпадането на БДС 14308?"

 1. Магдалена Загорска12.03.2014 at 7:38Отговор

  Как на практика се отразява тази промяна в Протоколите от контрол.
  В Протоколите от контрол като метод за контрол, вместо БДС 14308, следва да се записва: идентификационния код, името, версията (изданието), датата на влизане в сила на процедурата за контрол.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.