Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІ част

3. Термини и определения. Въведени са няколко нови термина:

 • 3.12 риск - резултат от неопределеност на целите [ISO 31000:2009, 2.1]. Управлението на бизнеса в несигурната среда, в която сме поставени е немислимо без управлението на риска. Управлението на риска може да се разглежда в различни посоки, но когато говорим за системи за управление се има в предвид риска свързан с планирането, функционирането и поддържането на системите за управление.
 • 3.13 обхват на одита – променено от 3.12 обект на одита, без промяна в поясняващия текст. Обхват на одита е по-общо понятие, което, в случай че говорим за одитиране на различни системи за управление е по подходящо като термин.
 • 3.16 съответствие - изпълнение на изискване [ISO 9000:2005, 3.6.1] и 3.17 несъответствие - неизпълнение на изискване [ISO 9000:2005, 3.6.2]. Не са нови термини, но в новия стандарт са извадени като отделни точки.
 • 3.18 водач - лице, посочено от одитираната организация, за да съдейства на екипа от одитори.

4. Принципи на извършване на одит.
а) Принципност основана на професионализъм. Новата версия на стандарта набляга върху компетентността на вътрешните одитори и в тази точка са вмъкнати допълнителни пояснения за изискванията към тях:

 • да изпълняват своята работа с честност, старание и отговорност;
 • да съблюдават и спазват всички приложими законови изисквания;
 • да доказват своята техническа компетентност при изпълнение на своята работа;
 • да изпълняват своята работа по безпристрастен начин, т.е. да бъдат справедливи и непредубедени във всички свои действия;
 • да бъдат чувствителни към всякакви влияния, които могат да бъдат оказани от други заинтересовани страни върху тяхната преценка, докато извършват одит.

d) Независимост: основата за безпристрастността на одита и обективността на заключенията от одита. Тук е направено едно вмъкване, касаещо малките организации, където постигането на независимост е наистина проблем. При малки организации може да се окаже невъзможно вътрешните одитори да са напълно независими от дейността, на която се извършва одит, но трябва да се положат всички усилия за премахване на предубедеността и да се осигури възможност за обективност. Това не разрешава въпроса с независимостта, но дава възможност на малките организации да одитират дейността си, като "положат всички усилия за премахване на предубедеността и да се осигури възможност за обективност."

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутон за споделяне

0 отговора за "Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІ част"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.