Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол.

време за промянаВреме за промяна на системата за управление.

През месец август излезе от превод новото издание на ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол. Във тази връзка се очаква да бъде приет преходен период от 2-3 години, в който органите за контрол трябва да приведат в съответствие с новите изисквания своите системи за управление.

Актуализирането на документираната система за управление е процес, който преминава през следните етапи:

  • Анализ на промените в стандарта – какви са новите изисквания и какво е необходимо за да бъдат изпълнени;
  • Промяна на системата в съответствие с новите изисквания – промяна на документите по системата – процедури, инструкции, записи и др.
  • Обучение на персонала – относно новите промени в стандарта и измененията в документите по системата.

ИА БСА ще извършва преход към новото издание по време на преакредитацията или текущия планов надзор. За целта е необходимо органите за контрол да актуализират системата си за управление съгласно новите изисквания на стандарт ISO/IEC 17020:2012 и минимум един месец преди оценката за преход да изпратят на ИА БСА резюме с направените промени по документацията, както и самата документация.

Очаква се след получаване на официална информация за продължителността на преходния период от ИА БСА да изготвят политика за прехода и да информират органите за контрол писмено и/или на страницата на ИА БСА.

 

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутон за споделяне

0 отговора за "Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол."

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.