Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Обучение за вътрешни одитори по ISO 19011:2011

Засиленият интерес относно промените в стандарта ISO 19011 ме провокира да подготвя курс за обучение на вътрешни одитори по ISO 19011:2011. В момента предлагането на обучения за вътрешни одитори е голямо, но моето предложение е малко по различно - обучение на вътрешни одитори на място в организацията. Наблюденията ми показват, че при участие в групово организирани курсове, остава неяснота по отношение на прилагането на разгледаната по време на курса теоретична част в практиката и в конкретната система за управление. Опитах се да открия причините за проблема. Дадох си сметка, че в групов курс, където участниците са представители на различни по обхват системи за управление е много трудно да се дадат конкретни напътствия. Прилагането на практика на всяко едно изискване или решение на възникнал казус зависи изцяло от специфика на съответната система и възприетите от организацията правила и методи на управление.

Вътрешните одитори или лицата управляващи и поддържащи системи за управление е необходимо да вникнат внимателно в смисъла и логиката на изискванията на стандартите преди да ги приложат на практика. И затова е необходима теоретичната част. Но след натрупването на определени познания идва по-трудната част - прилагането на практика.

Как теорията да се приложи на практика?

Да си призная, необходима е голяма доза въображение. А някои казват, че стандартите били суха материя 🙂 Но, за да откриеш пътя на преобразуване на сухата материя в гъвкава и ефективно работеща практика се изисква голяма доза познание, творческо вдъхновение, въображение и желание за промяна.

В стремежа си да помогна в тази не лека задача създадох новия тип обучение, който вярвам, че ще помогне на вътрешните одитори, както в процеса на планиране, провеждане и документиране на вътрешните одити, така и в поддържане на системата за управление.

Провеждайки обучението на място в организацията, участниците имат възможността веднага да видят връзката между теория и практика, защото се използват реални примери свързани с внедрената в организацията система за управление.

Програмата на обучението се разработва индивидуално, в зависимост от потребностите на организацията и от видовете внедрени системи за управление.

Другата особеност на обучението е, че участниците са разделени в две категории - начинаещи и напреднали. Причината за разделянето е в различната потребност от информация за двете групи. За мен като одитор с голям опит винаги е било загуба на време посещението на курсове, на които през по-голямата част от времето се прави въведение в материята и запознаване с изискванията на стандартите. Затова реших да създам по-кратък вариант на курса, който да е предназначен за одитори с опит и за които е необходимо преди всичко да се запознаят с новостите в стандарта и да потърсят отговори на въпроси от своята практика.

Допълнителна информация за обучението

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне във facebook

0 отговора за "Обучение за вътрешни одитори по ISO 19011:2011"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.