Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ПРАВИЛА

за защита на личните данни

I. Въведение

Препоръчваме Ви при посещение на kachestvoto.com да се запознаете с настоящите правила за защита на личните данни. В случай, че имате въпроси относно правилата за защита на лични данни се свържете с нас за повече информация на mira.mihova@gmail.com

В случай, че не сте съгласни с някои от правилата, Ви препоръчваме да не използвате kachestvoto.com и да не предоставяте личните си данни.

II. Собственик на kachestvoto.com

Качеството ЕООД

ЕИК: 201786857

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий №148

Адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий №35

Телефон: 0898 44 82 88

E-mail: mira.mihova@gmail.com

III. Контролен орган

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 192, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

Тел: + 359 2 915 35 18

Ел. поща:kzld@cpdp.bg

Уебсайт:www.cpdp.bg

IV. Цели и обхват

Защитата на личните Ви данни е важна за нас и затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

В тези правила за защита на личните данни ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

V. Термини и определения

Лични данни – всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, нлайн идентификатор и др.

Обработване на лични данни – всяка операция, свързана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, изтриване, унищожаване.

Администратор – физическо или юридическо лице, което определя целите и средствата за обработване на лични данни.

Обработващ лични данни – физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.

VI. Принципи при обработване на личните данни

В процеса на работа, КАЧЕСТВОТО ЕООД събира и обработва лични данни, като се ръководи от следните основни принципи:

 • спазване на нормативните изисквания, свързани със защитата на личните данни;

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработване на личните данни;

 • събиране на минимум данни, свързани с конкретни и изрично указани цели;

 • осигуряване на точност и актуалността на данните;

 • съхраняване на данните за период, не по-дълъг от предварително определения, съобразно целите;

 • гарантиране на сигурност при обработването на личните данни, чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки.

VII. Цели на обработване на личните данни

На нашия уебсайт събираме и обработваме лични данни с цел да:

 • отговорим на Ваши въпроси, коментари и запитвания;

 • анализираме потребителския трафик на уебсайта;

 • информираме абонатите за новостите в областта на системите за управление, чрез изпращането на бюлетин.

Събирането и обработването на лични данни за горе посочените цели се осъществява след изразено от Вас съгласие. Не споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие.

VIII. Видове данни и начини на обработване

1. Въпроси, коментари и запитвания

Във връзка с Ваши въпроси, коментари и запитвания от формата за контакт на нашия уебсайт, по електронна поща или коментар под статия събираме и обработваме Ваши лични данни – имена и електронна поща. Личните данни се съхраняват за период:

 • за запитвания и въпроси по електронна поща от 5г.;

 • за коментари на статии за периода до изтриване на статията от уебсайта.

2. Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

3. Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR.

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика Google Analytics. Данните съхраняваме за период от 26 месеца.

4. Бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин, като попълните съответното поле на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашите имена, електронна поща и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.

След като се регистрирате за нашия бюлетин, ще ви изпратим потвърдително съобщение с връзка за потвърждаване на Вашата регистрация.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия бюлетин по всяко време като изберете опцията unsubscribe и Вашите данни ще бъдат изтрити от списъка на абонатите.

IX. Мерки за защита

Ние гарантираме сигурността на Вашите лични данни чрез използването на стандартизирани физически устройства, електронни и информационни приложения. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на данни. Данните се съхраняват на контролирани сървъри и компютри с ограничен достъп. Обработката на данните се извършва от упълномощени лица в офиса на Качеството ЕООД.

X. Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Упражняването на правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването се осъществява чрез подаването на писмено искане на email: mira.mihova@gmail.com. Ние ще Ви предоставим информация относно действията, предприети във връзка с искането Ви, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, предвид сложността и броя на исканията. За всяко такова удължаване на срока, Вие ще бъдете информирани за причините за забавянето.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган - Комисията за защита на лични данни.

XI. Предоставяне на трети страни

Качеството ЕООД не разкрива лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква по силата на нормативен акт.

Както e отбелязано по-горе, ние анализираме потребителския интернет трафик чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.

XII. Промени в правилата

Качеството ЕООД си запазва правото да изменя и допълва правилата за защита на лични данни по всяко време, когато обстоятелствата го налагат.

Дата: 15.05.2018г.