19011 Тест Модул 5

Проверка на усвоените знания от Раздел 5

Инструкция за решаване на теста

Цел

Тестът има за цел да провери степента на усвоените знания от Раздел 5 и да Ви подготви за финалния тест. Резултатите от теста не оказват влияние върху финалния тест.

Решаване на теста

1. Изберете отговор на всеки въпрос. Въпросите без отговор ще бъдат маркирани като грешни.

2. Натиснете бутон Начало, за да стартирате теста.

3. Тестът се решава за време показано в горната дясна част на екрана. По време на теста, таймерът ще показва оставащото време.

4. Въпросите в теста могат да бъдат два вида:

  • избор на отговор от списък – изберете верния отговор като натиснете бутона. Верният отговор е само един.
  • правилен/неправилен – изберете отговор – Да/Не, в зависимост от правотата на твърдението.

5. В дясно на текста на въпроса ще видите символ ? При натискането му ще се появи текст, който да Ви даде насоки за отговора.

6. След като посочите верния според Вас отговор, натиснете на бутон Проверка на отговора. В прозорец ще бъде показан правилния отговор и кратко пояснение.

7. Когато отговорите на всички въпроси, натиснете бутон Запиши в долната част на екрана, за да запишете Вашите отговори.

8. Натиснете бутон Край, за да приключите теста.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio