ISO 45001 Тест Модул 4

Проверка на усвоените знания от Модул 4

Инструкция за решаване на теста

Цел

Тестът има за цел да провери степента на усвоените знания от Модул 4 и да Ви подготви за финалния тест. Резултатите от теста не оказват влияние върху финалния тест.

Решаване на теста

1. Изберете отговор/и на всеки въпрос. Въпросите без отговор ще бъдат маркирани като грешни.

2. Натиснете бутон Начало, за да стартирате теста.

3. Тестът се решава за време показано в горната дясна част на екрана. По време на теста, таймерът ще показва оставащото време.

4. Въпросите в теста могат да бъдат:

  • избор на отговор от списък – изберете верния отговор като натиснете бутона – кръг. Верният отговор е само един.
  • избор на няколко верни отговора – изберете верния отговор като натиснете бутона – квадрат. Верните отговори са повече от един.
  • правилен/неправилен – изберете отговор – Да/Не, в зависимост от правотата на твърдението.

5. В дясно на текста на въпроса ще видите символ ? При натискането му ще се появи текст, който да Ви даде допълнителни насоки към въпроса.

6. След като посочите верния според Вас отговор, натиснете на бутон Проверка на отговора. В прозорец ще бъде показан правилния отговор и кратко пояснение.

7. Когато отговорите на всички въпроси, натиснете бутон Запиши в долната част на екрана, за да запишете Вашите отговори.

8. Натиснете бутон Край, за да приключите теста.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio