ISO 45001 Тест

Тест за проверка на усвоените знания от обучението ISO 45001:2018 Въведение

Инструкция за решаване на теста

Цел

Тестът има за цел да провери степента на усвоените знания от обучението ISO 45001:2018 Въведение.

Решаване на теста

1. Изберете отговор на всеки въпрос. Въпросите без отговор ще бъдат маркирани като грешни.

2. Общия брой на въпросите е 28. Въпросите са разделени на три нива с различна степен на трудност. В зависимост от степента на трудност се получават различен брой точки. Общият възможен брой точки, които могат да съберат е 50. За успешно решаване на теста се счита, когато е получен резултат по-голям от 70% от общия брой точки, т.е над 35 точки.

3. Натиснете бутон Начало, за да стартирате теста. Времето за решаване на теста е 60 минути. След стартиране на теста в лявата част на екрана ще се появи таймер, който ще отчита времето на решаване. Внимателно следете времето с което разполагате.

4. Всеки въпрос има по един правилен отговор. Под таймера ще виждате поредния номер на въпроса от теста и точките, които Ви носи при правилен отговор.

5. След като приключите с решаването на теста, натиснете бутон Запиши, за да запишете Вашите отговори.

6. Натиснете бутон Предаване на тест, за да приключите теста и да предадете Вашите отговори за проверка.

60:00 Time RemainingMins Secs

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio