Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Стандарти – Система за управление на околната среда

околна среда

С внедряването на система за управление на околната среда организацията демонстрира своята ангажираност и отговорност по отношение на опазването на околната среда и устойчивото развитие на планетата. Чрез внедряване на система за управление на околната среда организациите гарантират, че контролират влиянието на значими аспекти на околната среда. Така те минимизират риска от екологични инциденти и намаляват разходите за тяхното отстраняване.

Оценката на съответствието с нормативно приложимите актове дава сигурност на организацията за познаване на изискванията на законодателството и осигурява доверие у инвеститори, клиенти, доставчици, общество.
В тази връзка да спомена за приетия на 13.07.2012г. нов Закон за управление на отпадъците и да напомня на всички организации имащи отношение към него да предприемат необходимите действия за постигане на съответствие с новите изисквания на закона.

Стандарти по отношение управлението на околната среда:

 • БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане.
 • БДС EN ISO 14004:2010 Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване.
 • БДС EN ISO 14006:2011 Системи за управление на околната среда. Насоки за обединяващ екодизайн.
 • БДС EN ISO 14015:2010 Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации.
 • БДС EN ISO 14031:2006 Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда.
 • БДС EN ISO 14044:2006 Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Изисквания и указания.
 • БДС EN ISO 14045:2012 Управление на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на системи за продукти. Принципи, изисквания и указания.
 • БДС EN ISO 14050:2010 Управление на околната среда. Речник.
 • БДС EN ISO 14051:2011 Управление на околната среда. Отчетност за стойността на материалните потоци. Обща рамка.
 • ISO/TR 14062:2002 Управление по отношение на околната среда. Интегриране на аспектите спрямо околната среда при проектирането и разработването на продукт.
 • БДС EN ISO 14063:2010 Управление на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери.
  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

0 отговора за "Стандарти - Система за управление на околната среда"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.