Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Стандартите около нас – управление на качеството

каталогСтандартите са навсякъде около нас. Независимо за какво става въпрос - производство на изделие, предоставяне на услуга или отделен продукт, за всяко нещо има разработени стандарти. Друг е въпросът до каква степен хората са запознати с тях и ги прилагат или имат желание да ги прилагат на практика.

Защо са необходими стандартите?

Защото помагат за:

 • постигане на постоянно качество на изпълнението;
 • създаване на ясни правила на работа;
 • осъществяване на контрол и измерване на постигнатото;
 • постигане на ефективност и ефикасност на процесите;
 • постигане на поставените цели на организацията.

Стандартите са много(хиляди) и са в различни направления. Едва ли има човек, който да е запознат с цялото многообразие от съществуващи стандарти. Обикновено специалистите са запознати със стандартите в областта, в която работят и това е нормално.  Но веднъж започнал работа по стандартите и разбирайки ползите, които носят те, човек започва да търси наличието и приложението на стандарти и в други близки области, като например в тези на доставчици, партньори и клиенти/В2В/.

В моята практика на консултант се сблъсквам с различни производства, продукти и услуги, които налагат откриването и запознаването с нови за мен стандарти. Така се роди идеята да създам каталог на действащите стандарти по различни направления.

Но за целта ще ми е необходима вашата помощ.

Всеки от вас работи в различни сфери и се сблъсква с различни стандарти. Помогнете ми заедно да създадем възможно най-пълен каталог на използваните стандарти, като добавяте пропуснатите от мен стандарти като коментар към страницата или във Фейсбук групата. Вярвам, че заедно можем повече и че натрупаната информация ще бъде полезна на всички.

Съвсем не си въобразявам, че ще успея да събера всичките(до колкото знам са над 18 000) стандарти, но ще се радвам да успея да събера на едно място най-използваните от фирмите в България стандарти, които да са от полза на всеки интересуващ се и търсещ развитие в сферата на стандартите човек.

Началото ще бъде поставено с управление на качеството.  Предполагам няма да изненадвам никой с това, защото стандартите за управление на качеството и в частност принципите заложени в ISO 9001 стоят в основата на останалите стандарти, които се явяват допълнение към него и по един или друг начин го надграждат.

Управление на качеството:

 • БДС EN ISO 900:2007 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник(ISO 9000:2005);
 • БДС EN ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството. Изисквания(ISO 9001:2008);
 • БДС EN ISO 9004:2009 Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на постиженията(ISO 9000:2009);
 • БДС ISO 10001:2011 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за ръководене на организацията;
 • БДС ISO 10002:2010 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указание за обработването на рекламации е организациите;
 • БДС ISO 10003:2011 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за разрешаване на спорове извън организациите;
 • ISO/TS 10004:2012 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване;
 • БДС ISO 10005:2008 Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството;
 • ISO 10006:2003 Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството при проектиране;
 • ISO 10007:2003 Системи за управление на качеството. Указания за управление на конфигурацията;
 • ISO 10008 (проект) Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделките на организацията с ползващите електронна търговия;
 • БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване;
 • БДС ISO/TR 10013:2005 Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството;
 • БДС ISO 10014:2010 Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи;
 • ISO 10015:1999 Управление на качеството. Указания за обучението.
 • БДС ISO/TR 10017:2006 Указания за статистически методи за ISO 9001:2000;
 • ISO/DIS 10018 (проект) Управление на качеството. Указания за приобщаването и компетентността на персонала;
 • БДС ISO 10019:2007 Указания за избор на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги;
 • ISO/TS 16949:2010 Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 при серийно производство и производство на резервни части за автомобилната индустрия;
 • IWA 4:2009 Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO 9001:2008 в органите за местно управление.

Дали пропуснах някой?

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

0 отговора за "Стандартите около нас - управление на качеството"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.