Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости.

УдостоверениеКакто ви бях споменала в предишния материал на 16.12.2011г. в гр. Стара Загора се проведе курс „Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, в съответствие с новия стандарт ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление”.  Използвах първата появила се възможност след приемането на стандарта на 11.11.2011г. да се запозная в дълбочина с новостите на стандарта и да получа удостоверение, което ми е необходимо при извършване на вътрешните одити на системите за управление на моите клиенти.

Въпреки, че курсът беше кратък получих достатъчно информация, която планирам да споделя с вас. В поредица от материали ще обърна внимание на новостите в стандарта по отделните точки.  Започвам веднага.

ISO 19011:2011

Една от съществените новости в стандарта е, че е въведено обобщаващото понятие системи за управление.  В т.1 на БДС EN ISO 19011:2004 се казва, че Този международен стандарт дава указания за принципите на одита, управлението на програми на одит, извършването на одити на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда, както и указания относно компетентността на одитори на тези системи. Той е приложим за всички организации, които трябва да извършват вътрешни или външни одити на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда или да управляват програма на одит.”

Докато в новия стандарт нещата изглеждат по различен начин – „Този международен стандарт дава указания по одит на системи за управление, включително по принципите на одитиране, управлението на програми на одит и извършването на одити на системи за управление, както и указания по оценяване на компетентността на лица, участващи в процеса на одит, включително тези, които отговарят за управлението на програмата на одит, одитори и екипи от одитори. Той е приложим към всички организации, които имат нужда да провеждат вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програма на одит.”

Това пояснение в новия стандарт разширява неговия обхват и той вече покрива всички системи за управление, като в този случай обръща сериозно внимание на компетентността на одиторите. Не е възможно един одитор да е компетентен по всички видове системи за управление. Най-малкото ще е необходимо включването на технически експерти към екипа, така че да се постигне нужната компетентност за удовлетворяване целите на одита.

т.2 Позоваване. В БДС EN ISO 19011:2004 са посочени „ISO 9000:2000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник ; ISO 14050:2002 Управление на околната среда. Речник.” В ISO 19011:2011 позоваването е извършено в библиография включваща следните стандарти:

„[1] ISO9000:2005, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary [Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник]

[2] ISO 9001:2008, Quality management systems - Requirements [Системи за управление на качеството. Изисквания]

[3] ISO 14001:2004, Environmental management systems - Requirements with guidance for use [Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане]

[4] ISO 14050:2009, Environmental management - Vocabulary [Управление на околната среда. Речник]

[5] ISO 31000:2009, Risk management - Principles and guidelines [Управление на риска. Принципи и указания]

[6] ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements [Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания]

[7] ISO 22000:2005, Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain [Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига]

[8] OHSAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Management Systems - Specifications [Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания]

[9] ISO/IEC 17021:2006, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems [Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление]

[10] ISO/CD 30301, Information and documentation - Management system for records - Requirements [Информация и документация. Система за управление на записи]-публикуването му предстои”

От библиографията се вижда, че вече са включени стандартите отнасящи се до другите типове системи за управление – системи за управление на сигурността на информацията, безопасността на хранителни продукти, здравето и безопасността при работа, управление на записите, а не само на качеството и околната среда. Освен това са добавени и други полезни източници, като управление на риска/сериозно застъпен в новата версия на 19011/ и оценяване на съответствието.

Следва продължение..

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони към социални мрежи

6 отговора за "Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости."

 1. Търся „сламка“ за „Оценка на съответствието“ по ИСО 14001, тъй като не съм доволен от съществуващата при нас.

 2. Людмил Радев27.11.2012 at 16:17Отговор

  Бихте ли изпратили и на мен, предстои ми да разработвам такава. Благодаря предварително

  • Здравейте Людмил,

   Изпратила съм Ви примерна методика на пощата. Предстои публикуването на материал за оценка на съответствието с разяснителна информация и примерна Карта за оценка на съответствието.

 3. Здравей Мира,
  Искам да попитам какво се изисква за да минеш този курс на обучение и да получиш удостоверение , за да практикуваш вътрешен одит в други фирми?

  • Здравейте,
   За да станете одитор на системи за управление е необходимо да преминете курс на обучение по стандарта, който планирате да одитирате и стандарт ISO 19011, който дава указания за начина на одитиране. По принцип няма конкретни изисквания за включването в такъв вид обучения, но би било добре притежаването на знания за сектора на одитирания обект.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.