Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости.

УдостоверениеКакто ви бях споменала в предишния материал на 16.12.2011г. в гр. Стара Загора се проведе курс „Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, в съответствие с новия стандарт ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление”.  Използвах първата появила се възможност след приемането на стандарта на 11.11.2011г. да се запозная в дълбочина с новостите на стандарта и да получа удостоверение, което ми е необходимо при извършване на вътрешните одити на системите за управление на моите клиенти.

Въпреки, че курсът беше кратък получих достатъчно информация, която планирам да споделя с вас. В поредица от материали ще обърна внимание на новостите в стандарта по отделните точки.  Започвам веднага.

ISO 19011:2011

Една от съществените новости в стандарта е, че е въведено обобщаващото понятие системи за управление.  В т.1 на БДС EN ISO 19011:2004 се казва, че Този международен стандарт дава указания за принципите на одита, управлението на програми на одит, извършването на одити на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда, както и указания относно компетентността на одитори на тези системи. Той е приложим за всички организации, които трябва да извършват вътрешни или външни одити на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда или да управляват програма на одит.”

Докато в новия стандарт нещата изглеждат по различен начин – „Този международен стандарт дава указания по одит на системи за управление, включително по принципите на одитиране, управлението на програми на одит и извършването на одити на системи за управление, както и указания по оценяване на компетентността на лица, участващи в процеса на одит, включително тези, които отговарят за управлението на програмата на одит, одитори и екипи от одитори. Той е приложим към всички организации, които имат нужда да провеждат вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програма на одит.”

Това пояснение в новия стандарт разширява неговия обхват и той вече покрива всички системи за управление, като в този случай обръща сериозно внимание на компетентността на одиторите. Не е възможно един одитор да е компетентен по всички видове системи за управление. Най-малкото ще е необходимо включването на технически експерти към екипа, така че да се постигне нужната компетентност за удовлетворяване целите на одита.

т.2 Позоваване. В БДС EN ISO 19011:2004 са посочени „ISO 9000:2000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник ; ISO 14050:2002 Управление на околната среда. Речник.” В ISO 19011:2011 позоваването е извършено в библиография включваща следните стандарти:

„[1] ISO9000:2005, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary [Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник]

[2] ISO 9001:2008, Quality management systems - Requirements [Системи за управление на качеството. Изисквания]

[3] ISO 14001:2004, Environmental management systems - Requirements with guidance for use [Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане]

[4] ISO 14050:2009, Environmental management - Vocabulary [Управление на околната среда. Речник]

[5] ISO 31000:2009, Risk management - Principles and guidelines [Управление на риска. Принципи и указания]

[6] ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements [Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания]

[7] ISO 22000:2005, Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain [Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига]

[8] OHSAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Management Systems - Specifications [Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания]

[9] ISO/IEC 17021:2006, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems [Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление]

[10] ISO/CD 30301, Information and documentation - Management system for records - Requirements [Информация и документация. Система за управление на записи]-публикуването му предстои”

От библиографията се вижда, че вече са включени стандартите отнасящи се до другите типове системи за управление – системи за управление на сигурността на информацията, безопасността на хранителни продукти, здравето и безопасността при работа, управление на записите, а не само на качеството и околната среда. Освен това са добавени и други полезни източници, като управление на риска/сериозно застъпен в новата версия на 19011/ и оценяване на съответствието.

Следва продължение..

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони към социални мрежи

6 отговора за "Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости."

 1. Търся „сламка“ за „Оценка на съответствието“ по ИСО 14001, тъй като не съм доволен от съществуващата при нас.

 2. Людмил Радев27.11.2012 at 16:17Отговор

  Бихте ли изпратили и на мен, предстои ми да разработвам такава. Благодаря предварително

  • Здравейте Людмил,

   Изпратила съм Ви примерна методика на пощата. Предстои публикуването на материал за оценка на съответствието с разяснителна информация и примерна Карта за оценка на съответствието.

 3. Здравей Мира,
  Искам да попитам какво се изисква за да минеш този курс на обучение и да получиш удостоверение , за да практикуваш вътрешен одит в други фирми?

  • Здравейте,
   За да станете одитор на системи за управление е необходимо да преминете курс на обучение по стандарта, който планирате да одитирате и стандарт ISO 19011, който дава указания за начина на одитиране. По принцип няма конкретни изисквания за включването в такъв вид обучения, но би било добре притежаването на знания за сектора на одитирания обект.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.