1-01 Представяне на обучението

Обща информация за онлайн обучението ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението има за цел да ви даде насоки и полезни знания свързани с провеждането на вътрешни одити на системи за управление. Въпреки, че съществува друг стандарт с изисквания относно одитите за сертификация на системи за управление, указанията на стандарт ISO 19011:2018 могат да бъдат полезни на всеки одитор, независимо от това дали извършва вътрешен одит, одит от втора или трета страна.

Обучението е разработено под формата на видеа, в които на достъпен и разбираем език са представени указанията дадени от стандарт ISO 19011:2018, подкрепени с различни практически казуси и задачи за самостоятелна работа, които да ви помогнат да развиете подходящи умения за извършването на одит.

Указанията на ISO 19011:2018 предполагат гъвкавост и не са строго специфични за конкретен тип организация или система за управление. Прилагането им може да се различава в зависимост от:

 • големината на организацията;

 • нивото на зрялост на системата за управление;

 • естеството и сложността на организацията;

 • целите и обхвата на одита.

Модули на обучението:

 • Първи модул: Въведение в обучението, запознаване с различните видове одити, включително и одити на интегрирани системи за управление.

 • Втори модул: Основни термини и определения, в който ще бъдат разгледани термините и техните определения, за да говорим на един език по време на обучението.

 • Трети модул: Принципи на одит, които стоят в основата на провеждането на един полезен за организацията одит, така че да й помогне да подобри своите постижения.

 • Четвърти модул: Управление на програмата за одит, която е пряко свързана с ефикасността на системата за управление внедрена в организацията.

 • Пети модул: Извършване на одит, в който се разглеждат указанията за подготовката и извършването на конкретния одит.

 • Шести модул: Компетентност и оценяване на одитори. Компетентността на одитора е ключът към успешно проведения одит. В този модул ще получите насоки за това какви са изискванията към компетентността и как се оценяват одиторите.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio