1-01 Въведение в обучението по ISO 14001:2015

Представяне на обучението ISO 14001:2015 Въведение

Обучението има за цел да представи информация за ISO 14001:2015 и да помогне в разбиранията на изискванията на стандарта.

Обучението е представено в 4 модула. Всеки модул се състои от различен брой видео лекции, в които на достъпен и разбираем език са представени изискванията на ISO 14001:2015. В края на всеки модул можете да проверите степента на усвоените знания чрез решаване на тест.

Модули на обучението:

  • Първи модул: Въведение в обучението, запознаване със стандарт ISO 14001:2015, основните термини и определения.

  • Втори модул: Планиране на системата, контекст на организацията, лидерство, необходимост от ресурси, рискове и възможности, цели по околна среда.

  • Трети модул: Оперативно планиране и управление, действия при извънредни ситуации.

  • Четвърти модул: Проверка и подобряване на системата за управление по околна среда(СУОС).

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio