1-04 Интегрирани системи за управление

Представяне на възможностите за одитиране на интегрирани системи за управление

Одитите на интегрирани системи за управление могат да бъдат:

  • отделни одити за всяка система от интегрираната система за управление;

  • комбиниран одит, т.е. едновременно провеждане на одит на две или повече системи за управление;

  • смесен вариант, който включва отделен одит и комбиниран одит в рамките на една интегрирана система за управление.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio