2-02 Контекст на организацията

4.1 Разбиране на организацията на нейния контекст

Изискванията на т.4.1 от ISO 45001:2018 са насочени към определяне на външните и вътрешните обстоятелства на средата, в която функционира организацията. Разглеждат се обстоятелства, които оказват влияние върху способността на организацията да следва своята стратегическа посока и да постига желаните резултати.

Обстоятелства на външната среда:

 • културни, социални, политически, законови, финансови, технологични, икономически, конкуренция на пазара;
 • навлизане на нови конкуренти, изпълнители, доставчици, партньори, нови технологии, нови закони, поява на нови професии;
 • нови знания за продуктите и тяхното влияние върху здравето и безопасността при работа;
 • ключови фактори и тенденции, свързани с индустрията, които имат влияние върху организацията.

Обстоятелства на вътрешната среда:

 • управление, организационна структура;
 • политики, цели и стратегии, култура;
 • ресурси, знания и компетентност;
 • информационни системи, потоци и процеси за вземане на решения;
 • взаимоотношения с работниците;
 • форма и обхват на договорните отношения;
 • договорки, свързани с работното време;
 • условия на работа.

Стандарт ISO 45001:2018 поставя изискване за анализ на средата, но няма изискване за неговото документиране.

Още по темата: Контекст на организацията съгласно ISO 45001:2018

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio