2-02 Контекст на организацията

4.1 Разбиране на организацията на нейния контекст

Изискванията на т.4.1 от ISO 14001:2015 са насочени към определяне на външните и вътрешните обстоятелства на средата, в която функционира организацията. Разглеждат се обстоятелства, които оказват влияние върху способността на организацията да следва своята стратегическа посока и да постига желаните резултати. Обстоятелствата включват условията на околната среда, които се засягат от дейността на организацията или могат да бъдат засегнати.

Условия на околната среда – климат, качество на въздуха, качество на водата, земеползване, съществуващи замърсявания, наличност на природни ресурси и биологично разнообразие.

Обстоятелства на външната среда – културни, социални, политически, правни, регулаторни, финансови, технологични, икономически, природни и свързани с конкурентни условия.

Обстоятелства на вътрешната среда – управление, организационна структура, политики, цели и стратегии, култура, ресурси, знания и компетентност.

Стандарт ISO 14001:2015 поставя изискване за анализ на средата, но няма изискване за неговото документиране.

Още по темата: Контекст на организацията съгласно ISO 14001:2015

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio