2-03 Потребности и очаквания на заинтересовани страни

4.2 Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни

Изискванията на т.4.2 от ISO 9001:2015 са насочени към определяне на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, които са свързани със СУК и имат решаващо значение за постигане на целите по качество.

Заинтересовани страни:

 • клиенти;
 • собственици;
 • персонал;
 • доставчици;
 • парньори;
 • контролни органи;
 • асоциации, браншови организации и др.

Стандарт ISO 9001:2015 поставя изискване за анализ на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, но няма изискване за неговото документиране.

Изискване за наблюдение и проверка на информацията, свързана с потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

Още по темата: На кого му пука за изискванията на другите?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio