2-03 Потребности и очаквания на заинтересованите страни

4.2 Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни

Изискванията на т.4.2 от ISO 14001:2015 са насочени към разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, които са свързани със СУОС.

Изискванията на заинтересованите страни не са задължително изискване за организацията. Някои изисквания на заинтересовани страни отразяват потребности и очаквания, които са задължителни по силата на закони или нормативни актове, включени в разрешителни или лицензи. Други са доброволни и организацията може да ги приеме или отхвърли. Веднъж обаче приети, те стават изисквания за организацията(т.е. задължения за спазване) и трябва да се вземат предвид при планирането на СУОС.

Стандарт ISO 14001:2015 поставя изискване за анализ на потребностите и очакванията заинтересованите страни, но няма изискване за неговото документиране.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio