2-03 Потребности и очаквания на заинтересованите страни

4.2 Разбиране на потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересовани страни

Изискванията на т.4.2 от ISO 45001:2018 са насочени към разбиране на потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересованите страни, които имат отношение към СУЗБР.

Заинтересовани страни:

  • компетентни държавни и регулаторни органи;
  • организации – майки;
  • доставчици, изпълнители и подизпълнители;
  • представители на работниците;
  • организации на работниците(професионални съюзи);
  • организации на работодателите;
  • собственици, акционери, клиенти, посетители, местна общност, съседи, широка общественост;
  • медицински и други общински услуги, медии, академични среди, бизнес асоциации;
  • организации за здраве и безопасност при работа, професионалисти в областта на здравето и безопасността при работа.

Някои потребности и очаквания са задължителни по силата на нормативни актове, други са доброволни и организацията може да ги приеме или отхвърли. Веднъж приети, те се разглежда при планирането и създаването на СУЗБР.

Стандарт ISO 45001:2018 поставя изискване за анализ на потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересовани страни, но няма изискване за неговото документиране.

Още по темата: Заинтересовани страни – ISO 45001:2018

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio