2-04 Определяне на обхвата на СУЗБР

4.3 Определяне на обхвата на СУЗБР

Обхватът се определя на базата на анализа на контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни и извършваните дейности. Обхватът представлява фактическо заявяване на дейностите на организацията, включени в границите на СУЗБР.

Организацията има свободата и гъвкавостта да определя границите и приложимостта на СУЗБР. Обхватът не следва да се използва за изключване на дейности, продукти и услуги, които имат влияние върху резултатността по ЗБР или за да се избегнат законови изисквания.

Изискване на ISO 45001:2018 е обхватът да бъде на разположение като документирана информация.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio