2-05 Процеси на СУОС

4.4 Система за управление по околна среда

СУОС се разработва на базата на взаимосвързани и взаимодействащи си процеси.  Организацията решава какви процеси ще създаде и какво ще е тяхното взаимодействие, за да изпълни изискванията на ISO 14001:2015. СУОС може да е създадена от един или повече процеси, но те трябва да се управляват, така че да постигат предвидените резултати по околна среда.

При опрееляне на процесите на СУОС организацията трябва да вземе предвид знанията получени от анализа на вътрешните и външните обстоятелства на средата, както и потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

Изискванията на ISO 14001:2015 са насочени към интегриране на процесите на СУОС към различните бизнес процеси на организацията(проектиране, снабдяване, човешки ресурси, продажби, маркетинг).

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio