2-05 Процеси на СУЗБР

4.4 Система за управление на ЗБР

СУЗБР се разработва на базата на взаимосвързани и взаимодействащи си процеси.  Организацията решава какви процеси ще създаде и какво ще е тяхното взаимодействие, за да изпълни изискванията на ISO 45001:2018. СУЗБР може да е създадена от един или повече процеси, но те трябва да се управляват, така че да постигат предвидените резултати по ЗБР.

Изискванията на ISO 45001:2018 са насочени към интегриране на процесите на СУЗБР към различните бизнес процеси на организацията(доставки, продажби, маркетинг, човешки ресурси).

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio