2-06 Лидерство и ангажираност

5.1 Лидерство и ангажираност

Раздел 5 на ISO 14001:2015 включва изисквания в три направления:

 • 5.1 Лидерство и ангажираност
 • 5.2 Политика по околна среда
 • 5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията

Лидерството е ключов момент за постигане ефективност на системата за управление по околната среда.

Ангажираността на ръководството по отношение на СУОС се изразява в:

 • поема отговорност за ефективността на СУОС;
 • определя политика и цели по околна среда, които да са съвместими със стратегическата посока на развитие на организацията;
 • осигурява интегрирането на изискванията на СУОС с бизнес процесите на организацията;
 • осигурява необходимите за СУОС ресурси;
 • информира персонала за важността на СУОС и за нейните изисквания;
 • осигурява, че СУОС постига предвидените резултати;
 • насочва и подпомага персонала да допринася за ефективността на СУОС;
 • оказва подкрепа на управленските роли за доказване на лидерство;
 • насърчава постоянното подобряване на СУОС.

Още по темата: Как се демонстрира лидерство в съответствие с ISO 14001:2015?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio