2-06 Лидерство и ангажираност

5.1 Лидерство и ангажираност

Раздел 5 на ISO 9001:2015 включва изисквания в три направления:

 • 5.1 Лидерство и ангажираност
 • 5.2 Политика
 • 5.3 Роли, отговорности и правомощия

Лидерството е ключов момент за постигане ефикасност на системата за управление на качеството.

Ангажираността на ръководството по отношение на СУК се изразява в:

 • поемане на отговорност за ефикасността на СУК;
 • определяне на политика и цели по качество;
 • осигуряване на необходимите ресурси;
 • осигуряване на интегрирането на изискванията на СУК с бизнес процесите на организацията;
 • информиране на персонала за важността на СУК;
 • демонстриране на лидерство чрез прилагане на СУК;
 • насърчаване на подобряването на СУК.

Ангажимент на ръководството по отношение на клиента:

 • спазване на изискванията на клиентите и на приложимите нормативни актове;
 • определяне и вземане предвид рисковете и възможностите, които влияят върху съответствието на продуктите и услугите;
 • стремеж към повишаване удовлетвореността на клиента.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio