2-07 Политика по качество

5.2 Политика

Ангажимент на ръководството е да създаде, прилага и поддържа актуална политика по качеството. Политиката е важен елемент от СУК, защото поставя основата на системата и дава посоката, в която ще бъде развивана и поддържана. Политиката създава рамка за определяне на целите по качество.

В политиката по качество се посочват основните принципи и насоки на организацията по отношение на качеството. Чрез политиката ръководството показва своя ангажимент за спазване на приложимите изисквания и за непрекъснато подобряване на СУК.

Изискване на ISO 9001:2015 е политиката:

  • да се поддържа в актуален вид като документирана информация и да е достъпна до заинтересованите страни;
  • да бъде оповестена, разбрана и прилагана в организацията.

Още по темата: Политиката по качество – едно неясно понятие

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio