2-08 Роли и отговорности

5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията

Ангажимент на ръководството е да определи отговорностите и правомощията на ролите в СУОС и да ги оповести в организацията. Възлагането и разбирането на отговорностите и правомощията е важен момент, защото дава яснота на персонала относно неговите действия спрямо СУОС.

Изисквания за разпределяне на отговорности и правомощия по отношение на СУОС:

  • осигуряване на съответствие на СУОС с изискванията на ISO 14001:2015;
  • докладване на ръководството за резултатността на СУОС.

Изброените отговорности и правомощия могат да бъдат възложени на един или няколко служителя, в зависимост от големината и възприетия модел от организацията.

Във връзка със СУОС е възможно да се определят специфични роли, отговорности и правомощия, които се възлагат чрез документите на СУОС – наръчник, процедури, инструкции или чрез заповеди.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio