2-09 Рискове и възможности

6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите

Раздел 6 включва изисквания в три направления:

  • 6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите
  • 6.2 Цели по качеството и планиране на дейности за тяхното постигане
  • 6.3 Планиране на измененията

Клауза 6.1 е нова и има за цел да създаде сигурност, че СУК ще постигне планираните резултати. На етап планиране на СУК, организацията трябва да определи рисковете и възможностите за системата. По този начин, СУК се превръща в превантивна мярка, която предпазва организацията от нежелани последствия.

Рисковете и възможностите се определят на базата на анализа на вътрешните и външните обстоятелства на средата и потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

Изискванията на ISO 9001:2015 са насочени към определяне на рисковете и възможностите и планиране на действия за тяхното овладяване. Действията трябва да бъдат интегрирани в процесите на СУК и да бъде оценена тяхната ефикасност.

Още по темата: 11 принципа за управление на риска, Процес на оценяване на риска, Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?

Свързани документи: Мислене, основано на риска в ISO 9001:2015

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio