2-11 Планиране на изменения

6.3 Планиране на измененията

Важен момент в ISO 9001:2015 е управление на промяната. Изискванията на стандарта е измененията да се извършват планирано като се вземат предвид:

  • целта на изменението и евентуалните последствия;
  • запазване на целостта на СУК;
  • наличието на ресурсите необходими за изменението;
  • разпределянето и преразпределянето на отговорностите и правомощията.

Свързани документи: Как изискването за „изменения“ е разгледано в стандарт ISO 9001:2015

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio