2-12 Оценяване на рискове и възможности

6.1.2.2 Оценяване на рисковете за ЗБР и другите рисквове за СУЗБР 6.1.2.3 Оценяване на възможностите за ЗБР и другите възможности за СУЗБР

ISO 45001:2018 изисква организацията да определи рисковете за ЗБР от установените опасности за ЗБР и другите рискове, свързани със СУЗБР. За оценяването им, организацията може да използва различни методи, които да гарантират, че процесът има изпреварващо, а не реагиращо действие.

Стандартът изисква методологията и критериите за оценяване на рисковете да се поддържат и съхраняват като документирана информация.

В процеса на оценяване организацията трябва да отчита възможностите за ЗБР и другите възможности за подобряване на СУЗБР.

Още по темата: Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio