2-12 Планирани действия

6.1.4 Планирани действия

ISO 14001:2015 изисква организацията да планира и предприеме действия по отношение на:

  • значимите аспекти на околната среда;
  • задълженията за спазване;
  • рисковете и възможностите.

Планираните действия могат да включват определяне на цели по околна среда или да бъдат насочени към отделни процеси на СУОС. В процеса на планиране, организацията трябва да разгледа използването на най-добрите налични техники, при най-ниски разходи и при подходящи условия от юридическа гледна точка. Важен момент тук е стремежът за интегриране на действията с бизнес процесите на организацията и оценяване на тяхната ефективност.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio