2-13 Компетентност

7.2 Компетентност

Наличието на компетентен персонал е от изключително важно значение за успеха на една организация. ISO 9001:2015 поставя изискване организацията да определи необходимата компетентност на персонала на базата на подходящо образование, обучение или опит. Когато се установи липса на компетентност, организацията трябва да предприеме действия за постигането ѝ.

ISO 9001:2015 поставя изискване да се съхранява подходяща документирана информация като доказателство за компетентността на персонала.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio