2-14 Планиране на действия

6.1.4 Планиране на действия

ISO 45001:2018 изисква организацията да планира действия по отношение на:

  • рисковете и възможностите;
  • законовите изисквания и другите изисквания;
  • подготовка за и реагиране в извънредни ситуации.

При планиране на действията трябва да се вземат предвид йерархията на мерките за контрол и изходните елементи от СУЗБР.

Важен момент е как тези мерки ще бъдат приложени на практика и какъв ще бъде резултатът от тях.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio