2-15 Обмен на информация

7.4 Обмен на информация

ISO 9001:2015 поставя изисквания за определяне на начините за вътрешен и външен обмен на информация. Организацията трябва да определи:

  • по какви въпроси ще се обменя информация;
  • кога;
  • с кого;
  • по какъв начин;
  • кой ще обменя информацията.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio