2-15 Осъзнаване и обмен на информация

7.3 Осъзнаване 7.4 Обмен на информация

Осъзнаване се постига, когато служителите разбират своите отговорности и как техните действия допринасят за постигане на целите на организацията.

Изискванията на ISO 14001:2015 са насочени към информиране на лицата, работещи под неин контрол относно:

  • политиката по околна среда;
  • значимите аспекти на околната среда и съответните реални или потенциални въздействия върху околната среда;
  • важността на техния принос за ефикасността на СУОС;
  • последствията от неспазване на изискванията на СУОС.

ISO 14001:2015 поставя изисквания за определяне на начините за вътрешен и външен обмен на информация. Изискванията са насочени към това, организацията да определи:

  • по какви въпроси ще се обменя информация;
  • кога;
  • с кого;
  • по какъв начин.

Когато се създава процесът е необходимо да се вземат под внимание определените задължения за спазване.

Част от обмена на информация представляват искания от заинтересовани страни за специфична информация, свързана с управлението на аспектите на околната среда или с резултатността на СУОС. Организацията трябва да определи подходящ начин, за да отговори на такъв тип съобщения.

ISO 14001:2015 изисква организацията да поддържа документирана информация като доказателство за извършения обмен на информация.

Още по темата: Как се осъществява комуникацията, свързана със СУОС?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio